Muzička Akademija Univerziteta u Sarajevu

akademija 0

Obavijest za pripremnu nastavu

Centar za muzičku edukaciju Muzičke akademije organizuje pripremnu nastavu za polaganje kvalifikacionih ispita za upis studenata na I (prvi) ciklus studija u školskoj 2016/17. godini. Kandidati su dužni da se prijave za pohađanje nastave...

logo_akademija_png 0

OBAVIJEST ZA STUDENTE IV godine studija

Studenti koji namjeravaju odbraniti diplomski ispit u junu ili julu ove godine, dužni su predati svoje indekse u studentsku službu na provjeru prijava. Indeksi se predaju od 23.05. do 27.05.2016. godine od 11 do...

logo_akademija_png 0

Izborni predmet Osnovi elektroničke muzike

Sastanak u vezi rasporeda nastave iz izbornog predmeta Osnovi elektroničke muzike  kod prof. Igora Karače održat će se u ponedeljak 16.05.2016. godine u 16.00 sati. Molimo studente izbornog predmeta da obavezno prisustvuju sastanku sa...