Muzička Akademija Univerziteta u Sarajevu

akademija 0

Obavijest za pripremnu nastavu

Centar za muzičku edukaciju Muzičke akademije organizuje pripremnu nastavu za polaganje kvalifikacionih ispita za upis studenata na I (prvi) ciklus studija u školskoj 2016/17. godini. Kandidati su dužni da se prijave za pohađanje nastave...

pocetna1 0

Konkursni komad za prijemni ispit

Konkursni komad flauta Konkursni komad gitara Konkursni komad harmonika Konkursni komad klarinet Konkursni komad kontrabas Konkursni komad truba Konkursni komad udaraljke Konkursni komad viola Konkursni komad violina Konkursni komad violončelo