Muzička Akademija Univerziteta u Sarajevu

logo_akademija_png 0

OBAVIJEST ZA STUDENTE II CIKLUSA STUDIJA

PREDMET: METODOLOGIJA IZRADE PISANOG RADA REZULTATI ISPITA (OCJENE IDEJNOG PROJEKTA ISTRAŽIVANJA) Bojičić Irma 10 Čekić Edin 9 Hodžić Amra 9 Mataj Ajlinda 10 Mičić Sara 9 Mlikota Mirna 9 Nezirević Emina 9 Štrelov-Tabulov Tamara...

logo_akademija_png 0

OBAVIJEST ZA STUDENTE II CIKLUSA

PREDMET: METODOLOGIJA IZRADE PISANOG RADA FEBRUARSKI ROK 9. 2. I ROK 23. 2. II ROK STUDENTI KOJI ŽELE UPISATI OCJENU U PRVOM ROKU DUŽNI SU PISANI PROJEKT ISTRAŽIVANJA (U ŠTAMPANOJ VERZIJI) PREDATI NA OCJENJIVANJE...