Alumni asocijacija – AAMAS

Zadovoljstvo mi je obavijestiti muzičku javnost da je pri Muzičkoj akademiji u Sarajevu osnovana Alumni asocijacija Muzičke akademije u Sarajevu ili Alumni Association of the Academy of Music in Sarajevo. Na svim jezicima skraćenica je: AAMAS. Muzička akademija već decenijama odgaja muzičare raznih djelatnosti, koji djeluju u BiH ali i u cijelom svijetu. Znanja koja su stekli na Muzičkoj akademiji su početna i značajna, ta znanja naši bivši studenti nadograđuju kroz muzičku praksu u školama, orkestrima, na koncertnim podijima, u naučnim institucijama i sl. Vrijeme je da začnemo ozbiljnu vezu koja bi Muzička akademija dobila povratnu informaciju o znanju naših studenata stečenom u muzičkoj praksi nakon diplomiranja. Muzička praksa kao niti jedna druga je široko područje cjeloživotnog učenja i stalnog rada na sebi i drugima. Stoga Muzička akademija želi čvršću vezu sa svojim bivšim studentima kako bi se zajedničko znanje oplodilo novim edukativnim, umjetničkim i naučnim rezultatima.
Ovakve asosijacije se u svijetu nazivaju alumni (lat. alumnus=student koji je završio fakultet).

U našim jezicima to se prevodi kao diplomac, ali ostajemo pri nazivu alumni jer je to već opšte prihvaćena svjetska praksa. Svaki diplomirani student Muzičke akademije u Sarajevu, bilo kojeg stupnja, je posebna individua čijim zbirom dobijamo snagu naše Asocijacije koja može pokrenuti bitne stvari u muzičkoj edukaciji i u ukupnom muzičkom životu. Stoga vas, dragi bivši studenti Muzičke akademije u Sarajevu, pozivam da se učlanite u našu zajedničku organizaciju, kako bi pomogli i sebi i Akademiji, a zapravo svima nama. Akademija je otvorena za svaki vid saradnje, bit ću sretan ako to nastojanje prepoznate kao vlastito i postanete član svoje Asocijacije.

Tako ćemo postati vezani za čitav život, tj. sve dok naša asocijacija traje, a nema razloga da ne traje dok postoji studij i diplomirani studenti. Bolonjska reforma visokog obrazovanja zahtijeva stalnu otvorenost ka novim znanjima i vještinama te će ova organizacija biti i jedna bolonjska spona između institucije i pojedinca a na dobrobit oboje.
U Statutu o radu Alumni asocijacije navedeni su ciljevi i zadaci. U ovom trenutku recimo da je najvažnije da smo oformljeni i da naš budući rad ovisi o nama samima i našoj želji i sposobnostima da rad bude što bolji i što duži. A prostora za rad u našoj struci i te kako ima i naprosto mi zajednički moramo nešto učiniti kako bi muzička umjetnost dobila dostojni status u novom bh. društvu. Osnivanjem naše Asocijacije načinili smo prvi korak.
Čestitam nam osnivanje Alumni asocijacije!

Prof. dr. Ivan Čavlović, dekan

PRIJAVE ZA ALUMNI AAMAS
PRIJEDLOZI ZA AKTIVNOSTI AAMAS
STATUT ALUMNI AAMAS