Centar za muzičku edukaciju

Centar za muzičku edukaciju osnovan je 2012. godine i bavi se cjeloživotnim učenjem, stručnim i primijenjenim pedagoškim istraživanjima, iznalaženjem metoda za poboljšanje muzičke edukacije i sl. Bliže odredbe o radu Centra donose se posebnom odlukom Vijeća. Servis za podršku i razvoj akademske karijere bavi se podrškom pedagoškom, umjetničkom i naučnoistraživačkom razvoju nastavnog osoblja.

 

Daje podršku za unapređenje nastavnog procesa, prati karijeru studenata, organizuje pedagoške radionice za nastavnike i studente i sl. Bliže odredbe Servisa donose se posebnom odlukom Vijeća. Centrom rukovodi šef Centra koga na prijedlog dekana imenuje Vijeće na period od četiri godine. Za šefa Centra može biti imenovan nastavnik u radnom odnosu s punim radnim vremenom.

 

U početku je Centrom za muzičku edukaciju rukovodio prodekan za nastavu, a od 2014. godine za šeficu Centra imenovana je doc. dr. Valida Akšamija.

 

Kontakt: validaat@yahoo.com

centarzamuzedu@mas.unsa.ba

 

 

 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival te Sarajevo Chamber Music Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo Chamber Music Festival/Institute

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona