Centar za muzičku edukaciju

  • Centar za muzičku edukaciju bavi se cjeloživotnim učenjem, stručnim i primjenjenim pedagoškim istraživanjima, iznalaženjem metoda za poboljšanje muzičke edukacije i sl.
  • Bliže odredbe o radu Centra donose se posebnom odlukom Vijeća.
  • Servis za podršku i razvoj akademske karijere bavi se podrškom pedagoškom, umjetničkom i naučnoistraživačkom razvoju nastavnog osoblja. Daje podršku za unapređenje nastavnog procesa, prati karijeru studenata, organizuje pedagoške radionice za nastavnike i studente i sl.
  • Bliže odredbe Servisa donose se posebnom odlukom Vijeća.
  • Centrom rukovodi šef Centra koga na prijedlog dekana imenuje Vijeće na period od četiri godine.
  • Za šefa Centra može biti imenovan nastavnik u radnom odnosu s punim radnim vremenom.