I ove godine održan projekat Budi student Muzičke akademije na jedan dan (27. i 28.2.2018.)

Projekat Budi student Muzičke akademije na jedan dan 

Muzičku akademiju Univerziteta u Sarajevu u sklopu projekta Budi student Muzičke akademije na jedan dan 27. 2. 2018. godine posjetilo je 16 učenika Srednje muzičke škole Zenica. U sklopu projekta učenici su imali priliku da posjete Muzičku akademiju i prisustvuju nastavi iz  predmeta: Harmonija,  Muzički oblici,  Solfeggio,  Dirigovanje , Gitara,  Violina, Viola,  Klavir, Harmonika, Truba, i Solo pjevanje. Istog dana nastavi Solo pjevanja prisustovala je i učenica Glazebene škole "Katarina Kosača Kotromanić". 
Dana 28. 2. 2018. Muzičku akademiju posjetila su i četiri učenika iz Muzičke škole I. i II. stupnja u Mostaru. Učenici su imali priliku da prisustvuju nastavi iz predmeta: Harmonija, Solfeggio, Muzički oblici, Klavir, Violina i Etnomuzikologija. Svi učenici upoznati su s nastavnim procesom i drugim aktivnostima Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu. 

Galerija: kliknuti ovdje

Adresa dogadjaja: 
Muzička akademija u Sarajevu

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival te Sarajevo Chamber Music Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo Chamber Music Festival/Institute

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona