Kompozicija Geronimo profesora Dine Rešidbegovića uvrštena u standardni repertoar za predmet  Kamerna muzika za sve Srednje muzičke škole u Hrvatskoj

Kompoziciju Geronimo profesora Dine Rešidbegovića Ministarstvo znanosti i obrazovanja R. Hrvatske uvrstilo u standardni repertoar za predmet  Kamerna muzika za sve Srednje muzičke škole u R. Hrvatskoj.

 

Više na linku: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_02_18_383.html

Adresa dogadjaja: 
Hrvatska

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona