"Mali muzikološki razgovori" (15.5.2017.)

"Mali muzikološki razgovori"

Tribina studenata Odsjeka za Muzikologiju/etnomuzikologiju i MTP odsjeka

Ponedjeljak, 15. 5 2017. u 11.00 sati / Mala sala Muzičke akademije u Sarajevu

Adresa dogadjaja: 
Muzička akademija u Sarajevu
Galerija: 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona