Mali muzikološki razgovori (15.5.2017.)

U okviru 10. festivala Majske muzičke svečanosti održani su „Mali muzikološki razgovori“ – tribina studenata Odsjeka za muzikologiju i etnomuzikologiju. Odabrani studenti II, III, IV. i V. godine studija prezentirali su radove nastale pod mentorstvom van. prof. dr. Jasmine Talam, van. prof. dr. Tamare Karače Beljak i doc. dr. Lane Paćuka.

Adresa dogadjaja: 
Muzička akademija u Sarajevu
Galerija: 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival te Sarajevo Chamber Music Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo Chamber Music Festival/Institute

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona