Mali muzikološki razgovori (15.5.2017.)

U okviru 10. festivala Majske muzičke svečanosti održani su „Mali muzikološki razgovori“ – tribina studenata Odsjeka za muzikologiju i etnomuzikologiju. Odabrani studenti II, III, IV. i V. godine studija prezentirali su radove nastale pod mentorstvom van. prof. dr. Jasmine Talam, van. prof. dr. Tamare Karače Beljak i doc. dr. Lane Paćuka.

Adresa dogadjaja: 
Muzička akademija u Sarajevu
Galerija: 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona