Održan edukativni program Rad na umjetničkom djelu red. prof. Rita Kinka (15.6.2017.)

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu i Centar za muzičku edukaciju Muzičke akademije organizovali su 15. 6. 2017. godine na Muzičkoj akademiji cjelodnevnu stručnu edukaciju za nastavnike/profesore klavira osnovnih muzičkih škola i Srednje muzičke škole Kantona Sarajevo. Tema edukativnog programa Rad na umjetničkom djelu održala je red. prof. Rita Kinka sa Akademije umetnosti Novi Sad. Edukaciji je prisustvovalo ukupno 40 nastavnika/profesora klavira osnovnih muzičkih škola i Srednje muzičke škole Kantona Sarajevo.

Adresa dogadjaja: 
Muzička akademija u Sarajevu
Galerija: 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona