Održan edukativni program Rad na umjetničkom djelu red. prof. Rita Kinka (15.6.2017.)

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu i Centar za muzičku edukaciju Muzičke akademije organizovali su 15. 6. 2017. godine na Muzičkoj akademiji cjelodnevnu stručnu edukaciju za nastavnike/profesore klavira osnovnih muzičkih škola i Srednje muzičke škole Kantona Sarajevo. Tema edukativnog programa Rad na umjetničkom djelu održala je red. prof. Rita Kinka sa Akademije umetnosti Novi Sad. Edukaciji je prisustvovalo ukupno 40 nastavnika/profesora klavira osnovnih muzičkih škola i Srednje muzičke škole Kantona Sarajevo.

Adresa dogadjaja: 
Muzička akademija u Sarajevu
Galerija: 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival te Sarajevo Chamber Music Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo Chamber Music Festival/Institute

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona