Predavanje na temu Korelacija teorijskih muzičkih predmeta, Novi Travnik (24.3.2017.)

Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju u saradnji sa Centrom za muzičku edukaciju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu priredio je još jedno u nizu predavanja na temu Korelacija teorijskih muzičkih predmeta na primjeru Simfonije br. 40 u g-molu W. A. Mozarta, koje je održano 24. 3. 2017. godine u Srednjoj glazbenoj školi "Jakova Gotovca" u Novom Travniku. Predavači su bili mr. Nerma Hodžić-Mulabegović (Solfeggio), mr. Naida Hukić (Harmonija) i dr. Amra Bosnić (Muzički oblici i stilovi)

Detaljnije na Centar za muzičku edukaciju

Galerija kliknuti ovdje

Adresa dogadjaja: 
Novi Travnik

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival te Sarajevo Chamber Music Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo Chamber Music Festival/Institute

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona