Predavanje van. prof. dr. Milena Petrović (5.5.2017.)

Muzička akademija u Sarajevu i Centar za muzičku edukaciju Muzičke akademije organiziraju PREDAVANJE u petak 5. 5. 2017. godine u 11.00 sati, sala br. 10

Teme: 

1. Tekstovi dječijih pjesama iz programa muzičkog obrazovanja iz perspektive državnih zakona;

2. Slobodne asocijacije muzičara na verbalno zadate muzičke pojmove.

Predavač: van. prof. dr. Milena Petrović, Fakultet Muzičke umetnosti Beograd 

Galerija: Predavanje van. prof. dr. Milena Petrović (5.5.2017.)

Adresa dogadjaja: 
Muzička akademija u Sarajevu

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona