Prof. dr. sc. Mirjana Mavrak, gošća radionice Podijelimo znanje – Iz druge perspektive (21.12. 2018.)

Prof. dr. sc. Mirjana Mavrak (Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu) gošća radionice Podijelimo znanje – Iz druge perspektive


U okviru ciklusa Kreativnih radionica Podijelimo znanje 2018/2019, kojeg organizira Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju, u petak 21. 12. 2018. sa početkom u 9.30 u Maloj sali, realizirat će se radionica Podijelimo znanje – Iz druge perspektive. Predavač je prof. dr. sc. Mirjana Mavrak, vanredna profesorica na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Tema Radionice je Kako međusobno razgovaramo - jedno srce i četiri uha u međuljudskom odnosu, koja prenosi poruku baziranu na empatiji, međuovisnom percipiranju u različitim svjetovima kvalitete profesora i studenata, te na četiri elementa čija se upotreba u komunikaciji može vježbati: sadržaj, odnos, samoočitovanje i apel. Tema je komunikološka, primijenjena na oblast andragoškog rada ili obrazovanja odraslih.
Prof. dr. sc. Mirjana Mavrak je diplomirala, magistrirala (1997) i doktorirala (2002) na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Predaje na kolegijima Obrazovanje odraslih, Pedagogija, Komunikacije u nastavi, Medicinska pedagogija, Temeljna nastavna umijeća. Kao višegodišnji član Redakcije bosanskohercegovačkog časopisa Obrazovanje odraslih bila je u dva mandata glavna i odgovorna urednica časopisa. Koordinirala je i vodila projekt rekonceptualizacije obrazovanja nastavnika pri Filozofskom fakultetu u Sarajevu i član je predavačkog tima za edukaciju suradnika i nastavnika pri Univerzitetu u Sarajevu (TRAIN program). 
Podsjetimo, projekt Podijelimo znanje kreiran je prije tri godine na inicijativu nastavnika i saradnika Odsjeka za muzičku teoriju i pedagogiju. Inicijalno zamišljena kao ciklus radionica unutar kojih će studenti Muzičke akademije u Sarajevu biti pozvani na kreativno promišljanje, razvoj svojih ideja i prezentaciju stečenih znanja i iskustava, Radionica je prerasla u projekt međunarodnog karaktera i u nekoliko programski osmišljenih okvira.                                                  

Pozivamo sve studente Muzičke akademije u Sarajevu da prisustvuju radionici Podijelimo znanje – Iz druge perspektive. 

 

Adresa dogadjaja: 
Mala sala Muzičke akademije
Galerija: 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona