Studenti i profesori Odsjeka za muzičku teoriju i pedagogiju u posjeti Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu (27. 9. 2018.)

Studenti i profesori Odsjeka za muzičku teoriju i pedagogiju u posjeti Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu 

Studentice Odsjeka za muzičku teoriju i pedagogiju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu Lamija Hasković i Silvana Jakupović učestvovale su na Prvom međunarodnom forumu studenata scenskih umetnosti FSSU, koji se održao u Beogradu 27. 9. 2018. godine. Lamija Hasković, studentica Drugog ciklusa studija, izložila je rad Gesta u muzici, dok se Silvana Jakupović, studentica IV. godine predstavila temom Metodološki pristup analizi muzičkog djela: Goldberg varijacije Johanna Sebastiana Bacha
U okviru Foruma održane su i radionice profesora, te su tom prilikom profosorice Odsjeka za muzičku teoriju i pedagogiju Muzičke akademije u Sarajevu doc. dr. Amra Bosnić, viši ass. Nerma Hodžić Mulabegović i doc. dr. Naida Hukić u okviru prezentacije Kreativna radionica Podijelimo znanje: vizija i iskustva predstavile navedeni projekt. Radionica Podijelimo znanje je inicijalno zamišljena i 2017. i 2018. godine realizirana kao ciklus kreativnih radionica unutar kojih su studenti, kroz individualne i grupne prezentacije, bili pozvani na kreativno promišljanje, razvoj i prezentaciju stečenih znanja i iskustava iz teorijskih i praktičnih oblasti muzičkog djelovanja. 
 

Adresa dogadjaja: 
Fakultet muzičke umetnosti, Beograd
Galerija: 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona