Duvački instrumenti i Harmonika

duvaciNa Odsjeku za duvačke instrumente i harmoniku organizirani su sljedeći smjerovi: flauta, klarinet, oboa, fagot,
truba, trombon, horna i harmonika. Misija Odsjeka za duvačke instrumente i harmoniku je akademsko obrazovanje studenata u oblastima umjetnosti sviranja duvačkih instrumenata i harmonike. Studenti dobivaju sva potrebna praktična i teorijska znanja i razvijaju vještine da ih mogu nakon studija i sami prenositi učenicima muzičkih škola i studentima visokih muzičkih škola i muzičkih akademija. Odsjek odgaja i obrazuje studente za koncertnu djelatnost, kako solističku tako i grupnu i kolektivnu i pedagošku djelatnost.
Odsjek za duvačke instrumente je organizirao preko 200 koncerata solističke i kamerne muzike za duvače. Profesori duvačkih instrumenata su bili Aleksije Radan (1964–2002), Bećir Drnda (1972–2007),  Davor Bušić (1986–1994) i Rajmund Likić (1943-2015) .
Danas, profesori duhačkih instrumenata i harmonike su Sakib Lačević (flauta), Vedran Tuce (klarinet), Belma Šarančić (harmonika).
Šef Odsjeka
van.prof. mr. Sakib Lačević