Fondovi

Fondove Biblioteke Muzičke akademije u Sarajevu čine:

 

*kolekcija monografija (knjižni fond),

 

*kolekcija periodike (časopisi, serijske publikacije),

 

*kolekcija notnog materijala (štampana muzika),

 

*zasebne kolekcije pojedinačnih legata ili zavještanja,

 

*kolekcija diplomskih radova,

 

*kolekcija magistarskih i doktorskih disertacija,

 

*kolekcija gramofonskih ploča,

 

*kolekcija audiokaseta,

 

*kolekcija videokaseta,

 

*kolekcija CD i DVD izdanja.

 

COBISS - Kooperativni online bibliografski sistem i servisi - online katalog

 

Bibliografija doktorskih, magistarskih i diplomskih radova Muzičke akademije u Sarajevu - doktorski, magistarski i diplomski radovi

 

 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival te Sarajevo Chamber Music Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo Chamber Music Festival/Institute

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona