Gudački instrumenti i Gitara

gudaciKroz individualnu nastavu i sviranje u ansamblu, Odsjekza žičane instrumente nastoji promovirati razumijevanje, a
istovremeno i poticanje originalnih i kreativnih ideja. Studenti dobivaju temeljnu pripremu za karijeru soliste, kamernog muzičara i nastavnika. Odsjek za žičane instrumente je organizirao preko 300
koncerata. Odsjek formira brojne gudačke ansamble među kojima i Kamerni orkestar Muzičke akademije (1999). Orkestar je imao niz koncerata u Bosni i Hercegovini, Švicarskoj, Švedskoj i Finskoj. U svom repertoaru prihvata izazov interpretiranja muzičkih djela nastalih u različitim stilskim epohama. Orkestar je laureat Europske fondacije za kulturu“Pro-Europa”.

Na odsjeku su radili profesori: Aleksandar Szegedi (1955–1959), Vladimir Orešek Antolek (1957–1975),
Milan Tarbuk (1959–1963), Kurt Hauser (1959–1984), Ivan Poljanšek (1964–1980), Branimir Huterer (1975–1992), Ivo Đino Sagrestano (1963–1988), David Kamhi (1963–2006) i Faruk Sijarić (1976-2012), Radoslava Medle, Aleksandar Sweete, Dževad Šabanagić

Danasnji profesori su: Xaverieff Yevgeny (violončelo), Belma Alić (violončelo), Violeta Smailović (violina),  Đani Šehu (gitara) i Jeong Ju Yeon (violina) i Emina Smolović (violina i metodika gudačkih instrumenta). Asistent je Tatjana Romanić-Piralić (Viola) i Ilma Hodović (Violina)
Šef Odsjeka
doc.mr. Belma Alić