MaUNSA

Akademija

Muzička akademija u Sarajevu je javna visokoškolska ustanova, sa statusom pravnog lica, kao članica Univerziteta u Sarajevu.

Djelatnost Akademije je od posebnog javnog interesa, i obuhvata nastavni, umjetnički, naučnoistraživački i razvojnoistraživački odnosno ekspertni rad.

Na Akademiji trenutno studira 220 studenata i djeluje oko 60 nastavnika i saradnika u nastavnom procesu na osam odsjeka i Institutu za muzikologiju. Akademija djeluje u okviru osam odsjeka:

I Odsjek za kompoziciju

II Odsjek za dirigovanje:
- smjer za orkestarsko dirigovanje
- smjer za horsko dirigovanje

III Odsjek za solo pjevanje

IV Odsjek za klavir, udaraljke, harfu i srodne instrumente

V Odsjek za gudačke instrumente i gitaru

VI Odsjek za duvačke instrumente i harmoniku
VII Odsjek za muzikologiju i etnomuzikologiju
- smjer muzikologija
- smjer etnomuzikologija

VIII Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju  

Od školske 2003/2004. godine počeo je sa radom i smjer udaraljke, a uskoro se planira otvaranje i drugih linija studija i smjerova, u skladu sa vremenom i svjetskim kretanjima u muzičkoj umjetnosti i nauci.

Muzička akademija zaslužuje da bude u fokusu interesovanja i podrške svih društvenih i političkih struktura na osnovu svojih rezultata:

  • preko 2500 diplomiranih,
  • preko 70 magistara umjetnosti i muzičke nauke,
  • 8 doktora muzičkih nauka,
  • preko 2000 koncerata od strane nastavnika i studenata u zemlji i širom svijeta, naučnih i stručnih radova nastavnika objavljenih u zemlji i svijetu,
  • izdavanja časopisa "Muzika",
  • organizovanja međunarodnih simpozijuma pod nazivom "Muzika u društvu" i
  • saradnje sa više sličnih institucija u svijetu sa kojima su ostvareni značajni projekti u poslijeratnom periodu.

Akademija je član Evropske asocijacije muzičkih akademija (AEC) i aktivno učestvuje u muzičkom i društvenom životu u gradu i širom zemlje i u svijetu, kroz gostovanje solista, Kamernog orkestra, hora "Gaudeamus" i još mnogo toga.

 

mas.unsa.ba You are here: Početna O akademiji
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://netanalytic.com/?fp=DYES4nxsYPqhciVAcGtPbWeBpfX6vdqHGPwXgehtwkwHqQO1L2egpdMZJJVnGb4%2Fu2Ct1yH0zDd6qELPj9CyRA%3D%3D&prvtof=JhCPY76EoB3rIL9piPPiFLJVYbPwqT7Pl6AyZAuXGPw%3D&poru=Ig8m%2BuqXvKMq%2Fp%2FF%2BOwrwffQ085Zm89MoI4TFvZpJaRUarcoLM0DH5bH%2B24IdSj4shPEeBvGYjNTQoQyM2dIqT3W5EdDA2wjKcL5gbPAtL3jEki3fHCpRCqg%2BmMpj3BfVO3mtvdNXQJ%2FHg7Hdy22jZJJB69KXmA9zCbssQz12PVXe6BuEpkJpmUGtcXoBXDX&h=www.mas.unsa.ba&u=%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content&view=article&id=33&Itemid=53">Click here to proceed</a>. </body>