Klavir, udaraljke, harfa i srodni instrumenti

klavirStudenti Odsjeka za klavir, udaraljke i harfu dobivaju temeljnu pripremu za karijeru soliste, korepetitora i nastavnika. Odsjek pruža znanje i razvija izvođačku tehniku i kulturu sviranja klavira i studentima smjera udaraljke i drugih odsjeka, posebno kompozicije i dirigovanja, teoretsko-pedagoškog odsjeka i solo pjevanja, kao i studentima odsjeka za gudačke i duvačke instrumente.
Studenti Odsjeka za klavir su organizirali najviše koncerata. Najčešće su izvođena djela L. van Beethovena, W. A. Mozarta, J. S. Bacha, R. Schumanna, F. Chopina, F. Liszta, S. Rahmanjinova i M. Ravela.
Profesori klavira su bili Matusja Blum (1955–1982), Marijan Feller (1958–1974), Zlata Feller (1958–1979) , Izolda Ambrožić (1959–1991), Milica Šnajder-Huterer (1969– 1992), Jasenka Dimitrijević (1970–1992), Aleksandra Romanić (1983–1993), Nedeljka Stanković (1994–2006), Dunja Dimitrijević, Mirjana Papić-Hrkaš. Profesor udaraljki je bio Joakim Anterot (2003–2009).
Profesori klavira su Svetlana Claidze, Dragan Opančić, Olana Sijarić, Nihad Krečo, Maja Ačkar Zlatarević, Višnja Bakalar, Ehlimana Tikveša, Omer Bletnić i Emina Begić.
Profesor udaraljki je van.prof.mr.Davor Maraus.