Kontakt

Kontakt e-mail: koncertna.sezona@mas.unsa.ba

Službeni kontakt broj prodekanese za koncertnu djelatnost: +387 60 33 79 190

Facebook stranica: Koncertna Sezona Mas

Instagram: Koncertna Sezona MAS

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival te Sarajevo Chamber Music Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo Chamber Music Festival/Institute

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona