Muzikologija i etnomuzikologija

muzikologijaOsnivanje Muzičke akademije u Sarajevu maja 1955. godine, pratilo je osnivanje Odsjeka za muzikologiju i etnomuzikologiju u okviru kojeg su se školovali prvi domaći kadrovi iz ove oblasti. Od 1963. godine diplomiralo je 37 studenata iz oblasti muzikologije i etnomuzikologije, 25 magistriralo i devet steklo titulu doktora nauka.Profesori muzikologije i etnomuzikologije su bili Cvjetko Rihtman (1955–1974), Zija Kučukalić (1963–1991), Bojan Bujić (1967–1971), Dunja Rihtman-Šotrić (1972–1986), Ankica Petrović (1978–1993) i Vinko Krajtmajer (1993– 2008).
U akademskoj 2005/2006. godini Odsjek je reformiran slijedeći Bolonjsku deklaraciju pri čemu su uvedeni
novi nastavni predmeti: Etnokoreologija, Etnologija, Etnomuzikološka istraživanja i terenski rad, Aplikativna etnomuzikologija i Muzika svijeta. Odsjek nudi dodiplomski, master i doktorski studij. Predmet master i doktorskih studija je uglavnom bosanskohercegovačka muzika iz ugla historijskih i etnomuzikoloških istraživanja. Gostujući predavači su: Neil McNaughton (Škotska), Svanibor Pettan i Katarina Juvančič (Slovenija), Manfred Heidler (Njemačka), Tvrtko Zebec (Hrvatska), Lasanthi Manaranjanie Kalinga Dona (Sri Lanka), Nikša Gligo (Hrvatska) i Miljenko Grgić (Hrvatska).

Profesori na odsjeku su: Ivan Čavlović (muzikologija), Tamara Karača-Beljak i Jasmina Talam (etnomuzikologija). Asistenti su Fatima Hadžić i Lana Paćuka.
Šef Odsjeka
Dr. sc. Tamara Karača-Beljak
tkaracab@gmail.com