Muzikologija i etnomuzikologija

Fotografija nastala povodom obilježavanja 60 godina od osnivanja Muzičke akademije

Odsjek za muzikologiju i etnomuzikologiju je ustanovljen 1955. godine. Profesori muzikologije i etnomuzikologije su bili akademik Cvjetko Rihtman (1955-1974), dr. Jože Sivec (1958-1963) dr. Zija Kučukalić (1963-1991), dr. Bojan Bujić (1967-1971), mr. Dunja Rihtman-Šotrić (1972-1986), dr. Ankica Petrović (1978-1993) i dr. Vinko Krajtmajer (1993-2008). Od 1995. godine na Odsjeku su povremeno angažirani i gostujući profesori: akademik Nikša Gligo, dr. Miljenko Grgić, dr. Munib Maglajlić, dr. Fatima Lačević, dr. Tvrtko Zebec, dr. Nirha Efendić i dr. Sulejman Bosto.

U akademskoj 2005./2006. studijski program Odsjeka je reformiran u skladu s principima Bolonjske deklaracije. Odsjek za muzikologiju i etnomuzikologiju organizira tri ciklusa studija – dodiplomski (četiri godine), master (jedna godina) i doktorski (tri godine). Studenti sva tri ciklusa studija obavljaju stručnu praksu i istraživanja u Institutu za muzikologiju. Od 1963. godine do danas diplomiralo je 60 studenata, magistarski studij je uspješno završilo 10, a master studij 6 studenata.

Pri odsjeku aktivno djeluje vokalno-instrumentalni ansambl Etnoakademik koji na svom koncertnom repertoaru njeguje bosanskohercegovačku tradicijsku muziku zabilježenu i na nekoliko kompakt diskova. Rad nastavnika, saradnika i studenata ovog odsjeka rezultirao je osnivanjem Muzikološkog društva Federacije Bosne i Hercegovine i International Council for Traditional Music - ICTM Nacionalnog komiteta u Bosni i Hercegovini.


Uposlenici Odsjeka danas su: prof. dr. Tamara Karača Beljak, prof. dr. Jasmina Talam, dr. Fatima Hadžić, dr. Lana Paćuka, ass. Amra Toska, MA

Šefica Odsjeka: doc. dr. Lana Paćuka

 

 

 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival te Sarajevo Chamber Music Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo Chamber Music Festival/Institute

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona