Nastavnici i saradnici

Prof. dr. Jasmina Talam – Oblast etnomuzikologija

 

e-mail: jasmina.talam@mas.unsa.ba

Prof. mr. Ehlimana Tikveša – Klavir obavezni predmet struke

 

e-mail: ehlimana.tikvesa@mas.unsa.ba

Viši. ass. Amra Toska, MA – Oblast etnomuzikologija

 

e-mail: amra.toska@mas.unsa.ba

Prof. mr. Vedran Tuce – Oblast klarinet 

 

e-mail: vedran.tuce@mas.unsa.ba

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona