Nastavnici i saradnici

Doc. dr. Amra Bosnić – Muzički oblici i stilovi, Analiza muzičkog djela

 

e-mail: amra.bosnic@mas.unsa.ba

Ass. Zlatan Božuta, MA – Oblast klavir glavni predmet zanimanja

 

e-mail: zlatan.bozuta@mas.unsa.ba

Ass. Ena Brdar Plakalo, MA - Solfeggio, Metodika nastave solfeggia

 

e-mail: ena.brdar-plakalo@mas.unsa.ba

mr. Amila Čengić Musić - Korepeticija

 

e-mail: amila.cengic-music@mas.unsa.ba

Ass. Aida Dajić, MA – Oblast viola

 

e-mail: aida.dajic@mas.unsa.ba

Ass. Alma Dizdar, MA – Oblast violina

 

e-mail: alma.dizdar@mas.unsa.ba

Doc. Dina Fejzić – Klavir obavezni predmet struke

 

e-mail: dina.fejzic@mas.unsa.ba

Ass. Hanan Hadžajlić, MA – Oblast kompozicija

 

e-mail: hanan.hadzajlic@mas.unsa.ba

 

Umj. sar. mr. Dženana Hadžić – Korepeticija

 

e-mail: dzenana.hadzic@mas.unsa.ba

 

Doc. dr. Fatima Hadžić – Oblast muzikologija

 

e-mail: fatima.hadzic@mas.unsa.ba

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona