Nastavnici i saradnici

Ass. Emir Mejremić, MA – Oblast orkestarsko dirigovanje

 

e-mail: emir.mejremic@mas.unsa.ba

Prof. mr. Dragan Opančić - Oblast klavir glavni predmet zanimanja

 

e-mail: dragan.opancic@mas.unsa.ba

Doc. dr. Lana Paćuka – Oblast muzikologija

 

e-mail: lana.pacuka@mas.unsa.ba

Prof. mr. Adema Pljevljak-Krehić – Oblast solo pjevanje

 

e-mail: adema.pljevljak-krehic@mas.unsa.ba

Doc. dr. Amila Ramović – Aspekti muzike 20. stoljeća, Analiza muzičkog djela

e-mail: amila.ramovic@mas.unsa.ba

Prof. dr. Dino Rešidbegović – Oblast kompozicija

 

e-mail: dino.residbegovic@mas.unsa.ba

Umj. sar. Adela Šabić, MA – Korepeticija

 

e-mail: adela.sabic@mas.unsa.ba

 

Prof. dr. Belma Šarančić-Nahodović  – Oblast harmonika

 

e-mail: belma.sarancic-nahodovic@mas.unsa.ba

Doc. mr. Đani Šehu – Oblast gitara

 

e-mail: djani.sehu@mas.unsa.ba

 

Prof. mr. Ališer Sijarić – Oblast kompozicija

 

e-mail: aliser.sijaric@mas.unsa.ba

 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona