Nastavnici i saradnici

Ass. Emir Mejremić, MA – Oblast orkestarsko dirigovanje

 

e-mail: emir.mejremic@mas.unsa.ba

Prof. mr. Dragan Opančić - Oblast klavir glavni predmet zanimanja

 

e-mail: dragan.opancic@mas.unsa.ba

Doc. dr. Lana Paćuka – Oblast muzikologija

 

e-mail: lana.pacuka@mas.unsa.ba

Prof. mr. Adema Pljevljak-Krehić – Oblast solo pjevanje

 

e-mail: adema.pljevljak-krehic@mas.unsa.ba

Doc. dr. Amila Ramović – Aspekti muzike 20. stoljeća, Analiza muzičkog djela

e-mail: amila.ramovic@mas.unsa.ba

Prof. dr. Dino Rešidbegović – Oblast kompozicija

 

e-mail: dino.residbegovic@mas.unsa.ba

Umj. sar. Adela Šabić, MA – Korepeticija

 

e-mail: adela.sabic@mas.unsa.ba

 

Prof. dr. Belma Šarančić-Nahodović  – Oblast harmonika

 

e-mail: belma.sarancic-nahodovic@mas.unsa.ba

Doc. mr. Đani Šehu – Oblast gitara

 

e-mail: djani.sehu@mas.unsa.ba

 

Prof. mr. Ališer Sijarić – Oblast kompozicija

 

e-mail: aliser.sijaric@mas.unsa.ba

 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival te Sarajevo Chamber Music Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo Chamber Music Festival/Institute

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona