Nastavnici i saradnici

Prof. mr. Nihad Krečo - Oblast klavir glavni predmet zanimanja

 

e-mail: nihad.kreco@mas.unsa.ba

Prof. mr. Sakib Lačević – Oblast flauta 

 

e-mail: sakib.lacevic@mas.unsa.ba

Viši umj. sar. dr. Milan Lucić – Korepeticija

 

e-mail: milan.lucic@mas.unsa.ba

Prof. mr. Davor Maraus – Oblast udaraljke

 

e-mail: davor.maraus@mas.unsa.ba

Doc. mr. Azra Medić - Oblast klavir glavni predmet zanimanja

 

e-mail: azra.medic@mas.unsa.ba

Ass. Emir Mejremić, MA – Oblast orkestarsko dirigovanje

 

e-mail: emir.mejremic@mas.unsa.ba

Ass. Branko Mlikota, MA – Oblast klarinet

 

e-mail: branko.mlikota@mas.unsa.ba

Ass. Mirna Mlikota, MA – Oblast flauta

 

e-mail: mirna.mlikota@mas.unsa.ba

 

Prof. mr. Dragan Opančić - Oblast klavir glavni predmet zanimanja

 

e-mail: dragan.opancic@mas.unsa.ba

Doc. dr. Lana Paćuka – Oblast muzikologija

 

e-mail: lana.pacuka@mas.unsa.ba

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona