Erasmus razmjena nastavnog kadra - Belma Šarančić posjetila Konzervatorij u Trstu

U periodu od 20. 3. do 24. 3. 2017. van. prof. dr. Belma Šarančić Nahodović je posjetila Conservatorio di musica "Giuseppe Tartini" u Trstu u sklopu Erasmus razmjene nastavnog kadra. U tom periodu održala je dva predavanja svim studentima Konzervatorija na teme: „Alekander tehnika u muzičkom izvođaštvu i „Harmonika na Balkanu“, kao i četverodnevni masterclass sa 6 studenata Odsjeka za harmoniku. Suradnja je na kraju ocijenjena kao iznimno uspješna i produktivna, koja će biti nastavljena i naredne godine u vidu posjete profesora Corrada Rojca sa Konzervatorija našoj Akademiji. 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona