Apliciranje za stipendije programa Erasmus+

Pozivamo studente da apliciraju za stipendije programa Erasmus+ za naredni semestar školske 2016/17 godine.

Muzicka akademija nudi mobilnost u okviru bilateralnih sporazuma sa Muzičkom akademijom iz Viga, Španija (http://www.conservatoriosuperiorvigo.com/) i Konzervatorijem G. Tartini iz Trsta, Italija (http://www.conservatorio.trieste.it/).

 

Zainteresovani studenti treba da se jave Prodekanesa za međunarodnu saradnju prof. Maja Ačkar.

Galerija: 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival te Sarajevo Chamber Music Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo Chamber Music Festival/Institute

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona