Ispitni koncert Emira Mejremića

Odsjek za dirigovanje Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu najavljuje ispitni koncert kandidata na Trećem ciklusu studija Muzičke akademije u Sarajevu Emira Mejremića, asistenta na predmetu Orkestarsko dirigovanje. Emir Mejremić će u srijedu, 10. maja 2017. u 14.00 sati, u Koncertnoj sali Srednje muzičke škole Sarajevo, predstaviti dosadašnje rezultate svoga doktorskog istraživanja koncertom na kojem će dirigovati Orkestrom Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu. Na programu će biti izvedena djela savremenih bosanskohercegovačkih kompozitora Davida Mastikose In vitro ex vivo i Dine Rešidbegovića Koncert za klavir i orkestar BAK.

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona