Masterclass za studente sa smjerova klarinet, flauta, violina i harmonika

Masterclass za studente sa smjerova klarinet, flauta, violina i harmonika!

 

Profesori sa Muzičke akademije Cetinje, održat će masterclass za studente gore navedenih smjerova. 

Masteclass će se održati u srijedu, 22. 11. 2017. godine od 11.00-13.00 sati u sobi br. 10. 

 

Studenti navedenih smjerova su obavezni istom prisustvovati!!!

 

Profesor Muzičke akademije sa Cetinja, Aleksandar Perunović će od 10.00-12.00 sati održati predavanje u sobi br. 2 za studente muzičke teorije i pedagogije.

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona