Masterclass za studente sa smjerova klarinet, flauta, violina i harmonika

Masterclass za studente sa smjerova klarinet, flauta, violina i harmonika!

 

Profesori sa Muzičke akademije Cetinje, održat će masterclass za studente gore navedenih smjerova. 

Masteclass će se održati u srijedu, 22. 11. 2017. godine od 11.00-13.00 sati u sobi br. 10. 

 

Studenti navedenih smjerova su obavezni istom prisustvovati!!!

 

Profesor Muzičke akademije sa Cetinja, Aleksandar Perunović će od 10.00-12.00 sati održati predavanje u sobi br. 2 za studente muzičke teorije i pedagogije.

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival te Sarajevo Chamber Music Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo Chamber Music Festival/Institute

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona