Formulari za e-prijave ispita (za studente koji studiraju po predbolonjskom sistemu)

Obavještavamo studente da su formulari za e-prijave ispita (za studente koji studiraju po predbolonjskom sistemu), aktivne i na novoj web stranici Univerziteta na linku http://eprijava.unsa.ba

 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival te Sarajevo Chamber Music Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo Chamber Music Festival/Institute

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona