Održana dva koncerta studenata Muzičke akademije u Sarajevu

U Sali srednje muzičke škole Sarajevo u srijedu 21. februara održana su dva koncerta studenata Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu.
Prvi koncert iz ciklusa Students on Stage održan je u 15.00 sati. Interpretirajući djela iz područja kamernog, ali i solističkog muziciranja, na koncertu su se predstavili talentovani studenti različitih Odsjeka: Ivan Perković (klavir), Maira Isaković (violina), Ajla Đidić (violina), Mahir Vehabović (klavir), Jelena Serafimovska (viola), Dželila Radovović (violina), Larisa Horić (violina), Selma Hrenovica (violončelo), Mirza Gološ (klavir), Emina Ćatović (violončelo), Azmir Halilović (harmonika), Armin Smriko (klarinet), Merima Muminhodžić (violina), Dolores Bratić (klavir).
Drugi koncert, koncert ansambla Etnoakademik, koji je ujedno i prvi koncert ansambla u Koncertnoj 2017./2018. sezoni održan je u 19.00 sati. Ovaj ansambl koji djeluje više od decenije na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu, dobitnik je zahvalnice Muzikološkog društva Federacije Bosne i Hercegovine, te je proteklih godina sudjelovao na gotovo svim simpozijima i drugim značajnijim manifestacijama koje je organizovalo Muzikološko društvo i Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu. Na koncertu su osim studenata Odsjeka za muzikologiju i etnomuzikologiju, nastupili i studenti drugih odsjeka Akademije: David Topić, Lejla Čaušević, Damir Galijašević, Zanin Berbić, Azmir Haliović, Irhad Ćeso, Selma Zukić, Sanela Hasagić, Irena Karamehmedović, Nejla Keškić, Ajli Handan, Emilija Jerković, Damir Dajić, Sanjin Babović, Mehmed Mehić, Miron Konjević.

 

Adresa dogadjaja: 
Sala Srednje muzičke škole Sarajevo

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona