Poziv za učešće u radionici Podijelimo znanje 2018

MUZIČKA AKADEMIJA UNIVERZITETA U SARAJEVU
ODSJEK ZA MUZIČKU TEORIJU I PEDAGOGIJU
CENTAR ZA MUZIČKU EDUKACIJU 

 

Poziv za učešće u  radionici Podijelimo znanje 2018
Sarajevo, 18. 04. 2018. 

 

Drage studentice i studenti,


Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju i Centar za muzičku edukaciju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu i ove godine organizira radionicu Podijelimo znanje 2018. Ovaj projekt, kreiran na inicijativu nastavnika i saradnika Odsjeka za muzičku teoriju i pedagogiju, zamišljen je kao ciklus radionica unutar kojih će studenti, kroz individualne i grupne prezentacije, biti pozvani na kreativno promišljanje, razvoj i prezentaciju stečenih znanja i iskustava iz teorijskih i praktičnih oblasti muzičkog djelovanja. Osnovna ideja projekta je da potakne studente muzike na kreativno muzičko mišljenje i ponudi im prostor u kojem ga mogu prezentirati svojim kolegama na inovativan način. Namijenjen je svim studentima otvorenog uma, koji su svoju potragu za dubljim razmišljanjima o prirodi, porijeklu, svrsi i funkciji muzičkih pojava iz oblasti muzičke teorije i pedagogije spremni podijeliti sa svojim kolegama u formi kratkih govora. Na radionici Podijelimo znanje 2018 svoje koncepte i kreativne ideje pored studenata Odsjeka za muzičku teoriju i pedagogiju mogu predstaviti i studenti drugih odsjeka MAS.   

Tehničke informacije
Predviđeno vrijeme izlaganja je 15 minuta. Prezentacije mogu biti individualne, u paru ili u grupi, te podržane power point prezentacijom, audio i zvučnim snimcima i praktičnom demonstracijom. Između izlaganja predviđene su diskusije u trajanju od 5 minuta.
Prijave sa općim podacima, nazivom rada, ključnim riječima (od 3 do 5), sažetkom rada (do 200 riječi)  i biografijom autora (do 100 riječi) treba dostaviti u formatu MS Word (font Times New Roman, 12 pt, prored 1,15, uz obostrano poravnanje) na jednu od elektronskih adresa: amra.bosnic@mas.unsa.ba), (nerma.hodzic-mulabegovic@mas.unsa.ba), (naida.hukic@mas.unsa.ba). 
Prijave slati na priloženom obrascu do 20. marta 2018. godine. 
Informacije o prihvatanju tema bit će objavljene do 5. aprila na web stranici MTP odsjeka. 

Koordinatorice radionice:
Dr. Amra Bosnić
Mr. Nerma Hodžić-Mulabegović
Dr. Naida Hukić 

Adresa dogadjaja: 
Muzička akademija u Sarajevu

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival te Sarajevo Chamber Music Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo Chamber Music Festival/Institute

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona