Workshop B. Kraljević i G. Draugsvoll (6.3.2018.)

U okviru Internacionalne sedmice na MAS

Workshop, 6. marta 2018. 

 

10.00-13.00 sati / 16.00-19.00 sati

Klavir - Boris Kraljević, sala MAS

 

10.00-13.00 sati

Harmonika - Geir Draugsvoll, soba br. 18

Adresa dogadjaja: 
Muzička akademija u Sarajevu

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival te Sarajevo Chamber Music Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo Chamber Music Festival/Institute

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona