Dopuna programa Završnog ispita za II ciklus studija

Mole se studenti II ciklusa studija da kompletiraju program Završnog ispita. Programi moraju da sadrže cjelokupan program Završnog ispita III i IV.

Programe trebaju da pošalju na mail: studentska@mas.unsa.ba i da ga dopune na svojoj prijavi koju su predali u studentsku službu do 26.04.2019. godine.

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona