Formulari za e-prijave ispita (za studente koji studiraju po predbolonjskom sistemu)

Obavještavamo studente da su formulari za e-prijave ispita (za studente koji studiraju po predbolonjskom sistemu), aktivne i na novoj web stranici Univerziteta na linku http://eprijava.unsa.ba

 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona