Ispitni rokovi – prijava ispita preko ISSS-a – II ciklus studija

Studenti Drugog ciklusa će moći prijaviti ispite preko ISSS-a za drugi rok od 15.02.2017. do 20.02.2017. god. Nakon navedenog roka, studenti neće moći prijaviti ni polagati ispite.

Molimo studente da poštuju navedene termine, jer u protivnom neće moći polagati ni jedan ispit koji nisu prijavili preko ISSS.ba

NAPOMINJEMO STUDENTE II CIKLUSA STUDIJA DA DO 28.02.2017. GODINE MORAJU PREDATI ISPUNJEN OBRAZAC “PRIJAVA ZAVRŠNOG RADA” SA POTPISOM MENTORA.

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona