Ispitni rokovi - prijave ispita preko ISSS-a

Ispiti se prijavljuju preko ISSS.ba aplikacije. svaki student preko svog korisničkog imena uđe u svoj profil, te u odjeljku ispiti/prijava ispita izabere one ispite koje želi polagat

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival te Sarajevo Chamber Music Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo Chamber Music Festival/Institute

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona