Ispitni termini Odsjeka za muzikologiju i etnomuzikologiju

ISPITNI TERMINI ODSJEKA ZA MUZIKOLOGIJU I ETNOMUZIKOLOGIJU 


Četvrtak, 7.09.2017. u 10.00 sati
Srijeda, 13.09.2017. u 10.00 sati 

Muzički folklor I-VIII
Etnomuzikološka istraživanja i terenski rad I-VI
Etnokoreologija I-II
Muzike svijeta

 

Srijeda, 6.09.2017. u 11.00 sati
Ponedjeljak, 11.09.2017. u 11.00 sati
 
Historija muzike I-VI
Historija muzike III-IV (MTP odsjek)
Historija muzika u BiH

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona