Ispitni termini Odsjeka za muzikologiju i etnomuzikologiju

ISPITNI TERMINI ODSJEKA ZA MUZIKOLOGIJU I ETNOMUZIKOLOGIJU 


Četvrtak, 7.09.2017. u 10.00 sati
Srijeda, 13.09.2017. u 10.00 sati 

Muzički folklor I-VIII
Etnomuzikološka istraživanja i terenski rad I-VI
Etnokoreologija I-II
Muzike svijeta

 

Srijeda, 6.09.2017. u 11.00 sati
Ponedjeljak, 11.09.2017. u 11.00 sati
 
Historija muzike I-VI
Historija muzike III-IV (MTP odsjek)
Historija muzika u BiH

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival te Sarajevo Chamber Music Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo Chamber Music Festival/Institute

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona