Konkurs i plan upisa studenata u prvu godinu Prvog ciklusa studija i integriranog studija

Obavještavamo Vas da je Konkurs i plan upisa studenata u prvu godinu Prvog ciklusa studija i integriranog studija (Prvog i Drugog ciklusa) na Univerzitetu u Sarajevu za studijsku 2017./2018. godinu objavljen 22. juna 2017. godine i na službenoj web stranici Univerziteta u Sarajevu http://www.unsa.ba/

Dokumenti potrebni za upis:

1. Originalna svjedočanstva o završenim razredima srednje škole završene u Bosni i Hercegovini u četverogodišnjem trajanju odnosno odgovarajuće nostrificirane dokumente za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku nostrifikacije, prilažu se prevedeni i od sudskog tumača ovjereni dokumenti);
 
2. Orginalnu diploma o završenoj srednjoj školi;

3. Izvod iz matične knjige rođenih;

4. Uvjerenje o državljanstvu;

5. Druge dokumente relevantne za upis (diplome sa takmičenja, diploma učenika generacije i sl.);

6. Uplatnica (u iznosu od 40 KM)
 

Napominjemo da konkursni komad biti dostupan na web stranici 7 dana prije kvalifikacionog ispita.

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival te Sarajevo Chamber Music Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo Chamber Music Festival/Institute

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona