Konkurs i plan upisa studenata u prvu godinu Prvog ciklusa studija i integriranog studija

Obavještavamo Vas da je Konkurs i plan upisa studenata u prvu godinu Prvog ciklusa studija i integriranog studija (Prvog i Drugog ciklusa) na Univerzitetu u Sarajevu za studijsku 2017./2018. godinu objavljen 22. juna 2017. godine i na službenoj web stranici Univerziteta u Sarajevu http://www.unsa.ba/

Dokumenti potrebni za upis:

1. Originalna svjedočanstva o završenim razredima srednje škole završene u Bosni i Hercegovini u četverogodišnjem trajanju odnosno odgovarajuće nostrificirane dokumente za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku nostrifikacije, prilažu se prevedeni i od sudskog tumača ovjereni dokumenti);
 
2. Orginalnu diploma o završenoj srednjoj školi;

3. Izvod iz matične knjige rođenih;

4. Uvjerenje o državljanstvu;

5. Druge dokumente relevantne za upis (diplome sa takmičenja, diploma učenika generacije i sl.);

6. Uplatnica (u iznosu od 40 KM)
 

Napominjemo da konkursni komad biti dostupan na web stranici 7 dana prije kvalifikacionog ispita.

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona