Obavijest o upisu studenata u I godinu Trećeg ciklusa studija na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu u akademskoj 2019/20. godini

Upis studenata u I godinu Trećeg ciklusa studija u akademskoj 2019/20. godini na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu će se vršiti u periodu od 14. 10. do 25. 10. 2019. godine. Detaljne instrukcije za upis kandidati će dobiti u toku tekuće sedmice na web stranici Muzičke akademije.

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona