Obavijest za studente I i II ciklusa studija: Termini ispita, prijava ispita u januarsko-februarskom roku

ISPITNI ROKOVI

PRIJAVA ISPITA PREKO ISSS-a

(Januarsko-februarski rok)

Studenti će moći prijaviti ispite preko ISSS-a od 22.01. (od 15:00 sati) do 29.01.2021. godine (do 15:00 sati). Nakon navedenog roka, studenti neće moći prijaviti, a ni polagati ukoliko nisu prijavili preko ISSS sistema.

 

Dodatne upute:

  • Ispiti se prijavljuju preko ISSS aplikacije. Svaki student preko svog korisničkog imena uđe u svoj profil, te u odjeljku ispiti/prijava ispita izabere one ispite koje želi polagati.
  • Studenti II, III i IV godine koji imaju izborne predmete su u obavezi, prije nego što prijave ispite, odabrati u odjeljku studij/izborni predmet, izborne predmete koje pohađaju i onda u odjeljku prijava ispita prijaviti ispite. 
  • Ukoliko u odjeljku izborni predmet nedostaje jedan ili dva izborna predmeta, molimo studente da ništa ne potvrđuju i ne biraju samo jedan predmet, ako nemaju ponuđena oba izborna predmeta koja su pohađali, nego da se jave u studentsku službu. Ne prijavljivati ispite ako nedostaje jedan izborni predmet, jer u protivnom, ako dođe do greške, student neće moći prijaviti izborne predmete ni u junsko-julskom roku. Da bi potvrdili izborne predmete, na listi moraju biti dva predmeta koja student pohađa.
  • Koncertna praksa, Stručna praksa i Rad na projektima, te Završni ispit su predmeti koji se moraju prijavljivati.
  • Molimo studente da prijavljuju ispite samo kod jednog profesora kod kojeg i polažu, ako se studentima na pojedinim predmetima pojavljuje više opcija (npr. Klavir kod više profesora) ili glavni predmet (npr. Kompozicija kod prof. Dine Rešidbegovića i prof. Ališera Sijarića).

 

Ukoliko nedostaje bilo koji od ispita ili izbornih predmeta, molimo studente da se odmah jave u studentsku službu, isključivo u i periodu dok su ispiti otvoreni za prijavljivanje (od 22.01. do 29.01.2021. god.), jer naknadne prijave ne uvažavamo.

Studenti koji imaju zabranu u odjeljku prijave ispita, moraju se javiti u studentsku službu, te izmiriti svoje finansijske obaveze kako bi mogli prijaviti ispite u navednom roku.

Pisanu prijavu za polaganje ispita student podnosi profesoru zajedno sa indeksom na upisu ocjena. Prijave se mogu preuzeti na pultu kod biblioteke ili preko „online prijave“ (http://eprijava.unsa.ba/index/)  koja se može online popuniti i isprintati i donijeti na upis ocjena. Molimo studente da uredno popune prijave (tačan naziv predmeta, ime i zvanje profesora, kao i datum ispita koji je naznačen u ISSS-u).

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona