OBAVJEŠTENJE o stavljanju na uvid javnosti Izvještaja Komisije za ocjenu doktorske disertacije i korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije kandidatkinje mr. sc. Nerme Hodžić Mulabegović

UNIVERZITET U SARAJEVU
MUZIČKA AKADEMIJA 

 

O B A V J E Š T E N J E

o stavljanju na uvid javnosti 

Izvještaja Komisije za ocjenu doktorske disertacije i korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije kandidatkinje 

mr. sc. Nerme Hodžić Mulabegović

 

Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29. 12. 2010. godine, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije i korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije kandidatkinje mr. sc. Nerme Hodžić Mulabegović 

Muzičko i muzikalno u solfeggiu: između akustičkog, grafičkog i kreativnog

 

Komisija za ocjenu doktorske disertacije:

1. Prof. dr. Milena Petrović, vanredni profesor za oblast Solfeggio i Metodika nastave solfeggia, Katedra za solfeggio i muzičku pedagogiju, Fakultet muzičke umetnosti Akademije umetnosti u Beogradu – predsjednik. 

2. Prof. dr. Senad Kazić, redovni profesor za oblast Solfeggio i Metodika nastave solfeggia i praktikum, Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu – član Komisije (mentor).

3. Prof. dr. Jasmina Talam, vanredni profesor za oblast Etnomuzikologija, Odsjek za muzikologiju i etnomuzikologiju, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu – član. 

MJESTO I VRIJEME ZA PREGLED IZVJEŠTAJA KOMISIJE ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE I KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATKINJE: Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu (Studentska služba) od 17. 4. 2019. do 16. 5. 2019. godine.

 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona