Obavještenje za majstorski kurs klavira red. prof. Rita Kinka

Majstorski kurs klavira red. prof. Rita Kinka
Mala sala Muzičke akademije u Sarajevu

Obavještavamo sve zainteresovane da će red. prof. Rita Kinka održati Majstorsku radionicu klavira u periodu od 12. do 16. juna 2017. godine.
Repertoar obuhvata cjelokupnu klavirsku literaturu.
Cijena časa je 50 KM, a o broju časova odlučuje polaznik. Broj učesnika je ograničen.
Prijavu u kojoj piše ime i prezime polaznika, godište i broj časova poslati na e-mail adresu inkonma@gmail.com do 5. juna 2017.
Dokaz o uplaćenom iznosu dostaviti u studentsku službu Muzičke akademije. 
Žiro račun za uplatu: 1610000006160093 kod Raiffeisen banke d.d. Sarajevo

 

Galerija: 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival te Sarajevo Chamber Music Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo Chamber Music Festival/Institute

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona