Poziv na prijave na ERASMUS + stipendije

Pozivamo studente Muzičke akademije u Sarajevu da iskoriste mogućnost studija na Conservatorio Superior de Música de Vigo (www.csmvigo.com) u narednoj školskoj godini. Moguće je aplicirati za jedan ili dva semestra u školskoj 2017./2018.

Odsjeci:
-gudači (ES/EN)
-duvači (ES/EN)
-solo pjevanje (ES/EN)
-rana muzika, čembalo, viola da gamba, (ES/EN)
-klavir (ES/EN)
-udaraljke (ES/EN)
-kompozicija (ES/EN)
-muzikologija (ES)
-pedagogija (ES)


Dokumenti potrebni za aplikaciju:
1. Aplikacija popunjena na engleskom ili španskom jeziku,
2. Kopija pasoša,
3. Motivaciono pismo na engleskom ili španskom jeziku,
4. Pismo preporuke mentora, ili profesora glavnog predmeta,
5. Europass CV,
6. Snimak (link na YouTube kanalu ili web transfer),
7. Prijedlog Leraning Agreement-a.

Rok za prijave je 15.3.2017.

Za sve informacije obratite se prodekanesi Maji Ačkar na e-mail ackar_maja@yahoo.com

 

 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona