Preliminarna rang-lista kandidata za upis u prvu godinu I ciklusa studija (07.07.2020.)

Objavljujemo ažuriranu preliminarnu rang-listu kandidata za upis u prvu godinu I ciklusa studija u prvom upisnom roku studijske 2020/2021. godine. Na preliminarnu rang-listu kandidati imaju pravo prigovora Vijeću Muzičke akademije u roku od 3 dana od dana objave iste (zadnji rok za izjavljivanje žalbe je 10.07.2020. godine).

Konačna rang-lista će biti objavljena 15.07.2020. godine na web stranici Akademije. Obavještavaju se kandidati koji budu stekli pravo upisa na konačnoj rang-listi, da će biti obavezni izvršiti upis u roku od 7 dana od dana objave konačne rang-liste. Molimo kandidate da prate objave na web stranici Akademije.

Napomena:  Vlada  Kantona  Sarajevo  saglasna  je  da  Univerzitet  u  Sarajevu,  u  skladu  sa  interesom studenata i brojem raspoloživih mjesta, može vršiti preraspodjelu sa odsjeka/smjera na odsjek/smjer i sa jednog studijskog programa na drugi program, ali u okviru odobrenih kvota za organizacionu jedinicu.

Sarajevo, 07.07.2020. godine

AttachmentSize
PDF icon Preliminarna rang-lista 07.07.2020.1.54 MB

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona