O Akademiji

akademijaMuzička akademija u Sarajevu je javna visokoškolska ustanova, sa statusom pravnog lica, kao članica Univerziteta u Sarajevu.

Djelatnost Akademije je od posebnog javnog interesa, i obuhvata nastavni, umjetnički, naučnoistraživački i razvojnoistraživački odnosno ekspertni rad.

Na Akademiji trenutno studira 220 studenata i djeluje oko 60 nastavnika i saradnika u nastavnom procesu na osam odsjeka i Institutu za muzikologiju. Akademija djeluje u okviru osam odsjeka:

 

I Odsjek za kompoziciju

II Odsjek za dirigovanje:
– smjer za orkestarsko dirigovanje
– smjer za horsko dirigovanje

III Odsjek za solo pjevanje

IV Odsjek za klavir, udaraljke, harfu i srodne instrumente

V Odsjek za gudačke instrumente i gitaru

VI Odsjek za duvačke instrumente i harmoniku
VII Odsjek za muzikologiju i etnomuzikologiju
– smjer muzikologija
– smjer etnomuzikologija

VIII Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju

Od školske 2003/2004. godine počeo je sa radom i smjer udaraljke, a uskoro se planira otvaranje i drugih linija studija i smjerova, u skladu sa vremenom i svjetskim kretanjima u muzičkoj umjetnosti i nauci.

Muzička akademija zaslužuje da bude u fokusu interesovanja i podrške svih društvenih i političkih struktura na osnovu svojih rezultata:

preko 2500 diplomiranih,
preko 70 magistara umjetnosti i muzičke nauke,
8 doktora muzičkih nauka,
preko 2000 koncerata od strane nastavnika i studenata u zemlji i širom svijeta, naučnih i stručnih radova nastavnika objavljenih u zemlji i svijetu,
izdavanja časopisa “Muzika”,
organizovanja međunarodnih simpozijuma pod nazivom “Muzika u društvu” i
saradnje sa više sličnih institucija u svijetu sa kojima su ostvareni značajni projekti u poslijeratnom periodu.
Akademija je član Evropske asocijacije muzičkih akademija (AEC) i aktivno učestvuje u muzičkom i društvenom životu u gradu i širom zemlje i u svijetu, kroz gostovanje solista, Kamernog orkestra, hora “Gaudeamus” i još mnogo toga.