PRIJAVA ISPITA PREKO ISSS-a (Junsko-julski rok) – I ciklus studija

ISPITNI   ROKOVI
PRIJAVA ISPITA PREKO ISSS-a
(Junsko-julski rok) – I ciklus studija

 

Studenti će moći prijaviti ispite preko ISSS-a u period od: 
1.    15.06. - 22.06 (ispiti iz junskog roka),
2.    25.06. - 29.06.2018. (ispiti iz julskog roka).

 

NAPOMENA: 
Nakon navedenog roka, studenti neće moći prijaviti ni polagati ispite.

Molimo studente da poštuju navedene termine, jer u protivnom neće moći polagati ni jedan ispit koji nisu prijavili preko aplikacije ISSS.ba.


Sarajevo, 12.06.2018. godine                                                                                         STUDENTSKA SLUŽBA
 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona