Prijava izbornog predmeta

Molimo studente I i II ciklusa studija koji nisu prijavili izborne predmete da to učine najkasnije do srijede 25.10.2017. godine do 10:00 sati u biblioteci Muzičke akademije. Studenti koji se ne prijave do navedenog termina biće raspoređeni odlukom Dekanata. 

 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona