Odsjeci

Nastavni odsjek je osnovni oblik organizovanja nastavnog, umjetničkog, naučnoi-straživačkog, razvojno-istraživačkog, odnosno ekspertnog rada. Osnovni zadaci nastavnog odsjeka su:

utvrđivanje programa nastavnog, umjetničkog i naučno-nastavnog odnosno naučnoi-straživačkog rada, predlaganje nastavnog plana i programa studija, predlaganje oblika umjetničkog rada, izdavačke djelatnosti i programa drugih segmenata rada;
kadrovska pitanja; razmatranje inicijative za izbor, unapređenje, angažovanje, gostovanja, zamjene, odsustva, studijske boravke, gostovanja i sl. nastavnika i saradnika;
predlaže program rada, prvenstveno nastave;
davanje prijedloga rasporeda nastave, praćenje realizaciju nastave, priprema ispite;
svaki odsjek priprema i podnosi izvještaj o svom radu .
Nastavnim odsjekom upravlja šef odsjeka koga na prijedlog Odsjeka imenuje Nastavno-umjetničko vijeće na period od dvije godine. Za šefa odsjeka može biti imenovan nastavnik koji je u radnom odnosu na Akademiji. Odsjek čine nastavnici i saradnici koji izvode nastavu i vježbe na predmetima tog odsjeka.

Svi predmeti utvrđeni nastavnim planom, organizaciono i funkcionalno su povezani sa određenim odsjekom, kako je opisano na posebnim stranicama za svaki odsjek.

Za sve informacije o polaganju kvalifikacionog ispita na pojedinim odsjecima i smjerovima vidjeti na linku Studentske službe “Pravila studiranja”.