Odsjek kompozicija

aliser1Odsjek za kompoziciju ima za cilj obrazovati budućeg umjetnika u oblasti kompozicije i pripremiti ga za buduću
kompozitorsku djelatnost. U tu svrhu odsjek ima nastavne predmete i ostale vidove nastave čiji sadržaji na najbolji i
najbrži način postižu takve ciljeve. Putem redovnih predavanja, vježbi, radionica i drugih vidova
nastave, ostvaruje se nadgradnja i svojevrsna sinteza ranijih teorijskih muzičkih znanja i izgrađuju temelji profesionalnog i odgovornog pristupa muzičkom stvaralaštvu kroz ovladavanje raznim kompozitorskim tehnikama, permanentno razvijanje invencije, traganje i iznalaženje vlastitog muzičkog izraza, razvijanje smisla za stvaranje novih djela, upućivanje studenata u savremena dostignuća kompozitorske djelatnosti i savremenu literaturu iz predmetnih oblasti. Studenti se osposobljavaju za samostalan rad nakon diplomiranja, pripremaju za postdiplomski
studij, za javnu prezentaciju vlastitih djela i druge aktivnosti potrebne mladom studentu i budućem kompozitoru. Profesori kompozije bili su: Božidar Trudić (1955–1964), Miroslav Špiler (1955–1975), Ruben Radica (1959–1963), Danijel Škerl (1960–1970), Vojin Komadina (1975–1983) i Josip Magdić (1970–1995).

Kompoziciju danas predaju Ališer Sijarić, Asim Horozić i Dino Rešidbegović.
Šef Odsjeka
van.prof. mr. Ališer Sijarić