Raspored – pripremna

 MUZIČKA AKADEMIJA U SARAJEVU

 

PLAN ODRŽAVANJA PRIPREMNE NASTAVE

(grupna nastava)

za polaganje kvalifikacionih ispita

za upis studenata u prvu godinu studija u školskoj 2016/17. godini

petak, 27. 05. 2016.
11,00 13,00

MUZIKOLOGIJA

soba 12

11,00 13,00

ETNOMUZIKOLOGIJA

soba 6

10,00   HARMONIJA (mtp i kompozicija)

soba 2

11,00   ANALIZA MUZIČKIH OBLIKA (mtp i komp.)

soba 2

12,00   KONTRAPUNKT (mtp i kompozicija)

soba 2

od 13,30   SOLFEGGIO I TEORIJA MUZIKE (svi)  soba 2

 

petak, 17. 06. 2016.
11,00 13,00

MUZIKOLOGIJA

soba 12

11,00 13,00

ETNOMUZIKOLOGIJA

soba 6

10,00   HARMONIJA (mtp i kompozicija)

soba 2

11,00   ANALIZA MUZIČKIH OBLIKA (mtp i komp.)

soba 2

12,00   KONTRAPUNKT (mtp i kompozicija)

soba 2

od 13,30   SOLFEGGIO I TEORIJA MUZIKE (svi)  soba 2

 

petak, 24. 06. 2016.
11,00 13,00

MUZIKOLOGIJA

soba 12

11,00 13,00

ETNOMUZIKOLOGIJA

soba 6

10,00   HARMONIJA (mtp i kompozicija)

soba 2

11,00   ANALIZA MUZIČKIH OBLIKA (mtp i komp.)

soba 2

12,00   KONTRAPUNKT (mtp i kompozicija)

soba 2

od 13,30   SOLFEGGIO I TEORIJA MUZIKE (svi)  soba 2

 

utorak, 28. 06. 2016.
11,00 13,00

MUZIKOLOGIJA

soba 12

11,00 13,00

ETNOMUZIKOLOGIJA

soba 6

10,00   HARMONIJA (mtp i kompozicija)

soba 2

11,00   ANALIZA MUZIČKIH OBLIKA (mtp i komp.)

soba 2

12,00   KONTRAPUNKT (mtp i kompozicija)

soba 2

od 13,30   SOLFEGGIO I TEORIJA MUZIKE (svi)  soba 2