SARAJEVO SONIC STUDIO 2013

sarajevo_sonic_studioPRESS RELEASE:
Sarajevo, 29.10.2013.

MUZIČKA AKADEMIJA U SARAJEVU, FRANCUSKI INSTITUT U BIH I GOETHE INSTITUT U BIH NAJAVLJUJU

SARAJEVO SONIC STUDIO 2013

*************

Sarajevo Sonic Studio realizira se u partnerstvu Muzičke akademije u Sarajevu, Francuskog Instituta i Goethe Instituta, uz okviru Fonda Elysées koji promovira saradnju dvije zemlje u kontinuitetu Elizejskog sporazuma *** Nakon Sarajevo Chamber Music Festivala, ovo je jos jedan novi umjetnički i obrazovni program Muzičke akademije usmjeren ka umjetničkim praksama u muzici najsavremenijeg doba *** Odgovore na pitanja “Šta je muzika danas?” tražit će mladi kompozitori našeg regiona četiri puta godišnje u Sarajevu u majstorskim radionicama velikana svjetske savremene muzike, uz razgovore, koncerte, projekcije, izložbe *** Gosti prvog semestralnog programa, u dva ciklusa, su zvijezde internacionalnih prostora savremene umjetničke muzike Heiner Goebbels (Njemačka) i Philippe Manoury (Francuska). *** Studio 1 sa Heinerom Goebbelsom u Sarajevu traje od 28. do 30. oktobra, a Studio 2 Philippe Manouryja od 24. do 27. novembra 2013.

*************

Muzička akademija u Sarajevu pokrenula je projekt Sarajevo Sonic Studio u partnerstvu sa Francuskim Institiom u BIH i Goethe Institutom, s ciljem razvijanja prakse savremene umjetničke muzike u bosanskohercegovačkom kulturnom prostoru.

U kontekstu misije promocije francuskog i njemačkog jezika i kulture u Bosni i Hercegovini, ova dva instituta ovaj projekt realiziraju u okviru programa francusko-njemačke saradnje «Traité Elysées». «Traité Elysées» je bilateralni ugovor između Savezne Republike Njemačke i Francuske Republike koji su potpisali u Elizejskoj palati 22. januara 1963. godine njemački kancelar Konrad Adenauer i francuski predsjednik Charles de Gaulle, i on postavlja ciljeve za povećanje suradnje između Njemačke i Francuske u području međunarodnih odnosa, odbrane i obrazovanja. Francusko-njemački kulturni fond podstiče inicijative francusko-njemačke kulturne suradnje u inozemstvu i podržava zajedničke projekte kulturnih institucija i kulturnih odjela ambasada na licu mjesta, usko surađujući sa lokalnim kulturnim partnerima.

Projekt Sarajevo Sonic Studio ovu saradnju širi na nove partnere u BiH, Muzičku akademiju i mlade sarajevske muzičare, ali zatim i na mrežu Muzičke akademije u jugoistočnoj Evropi. Studio ima ambiciju da postane novo regionalno žarište i mjesto provokacije razmišljanja na temu “Šta znači stvarati muzičku umjetnost danas?”. Muzička akademija, kao institucija koja povezuje ideje muzičkog stvaranja, predstavljanja i obrazovanja, idealno je mjesto u kojem se muzički umjetnici i teoretičari mogu povezati sa javnošću u dijalogu o temama koje ih povezuju kroz svijest o našem muzičkom okruženju, odnosno, prema riječima dekana Muzičke akademije Dr. Ivana Čavlovića, uz motiv koji je “imperativ kreativnog umjetničkog čina u savremenom društvenom okružju i novi kreativni diskurs kroz stvaranje muzičkog govora koji nosi trag modernog vremena”.

U poruci umjetničke rukovoditeljice projekta Amile Ramović upućenoj budućoj publici Sarajevo Sonic Studio stoji: ”Projekt Sarajevo Sonic Studio kreirali su nastavnici i studenti Muzičke akademije u Sarajevu s ciljem širenja ideja savremene muzičke umjetnosti. Učinili smo to, prvenstveno, radi sebe: umjetnost je ono za što živimo, a ona je najvažnija kad je živa. Kada nastaje i kad se stvara u otporu prema trivijalnostima svakodnevnice. Zalo vam želimo predstaviti teorije i prakse muzičke umjetnosti koji u ovom vremenu žive u najvišim estetskim registrima, i najzanimljivijim umjetničkim konceptima. Učinili smo to i da bismo slavili one posebne pojedince koji čine da muzika svaki put iznova stvori razlog zbog kojeg naš duh postaje važnom kosmičkom pojavom. Ponosni smo da će ovaj projekt, i Koncertna sezona Muzičke akademije 2013/14, započeti susretom s velikanom muzičke i teatarske umjetnosti Heinerom Goebbelsom i najmlađom generacijom kompozitora bližeg okruženja u Sarajevu. Pozivamo Vas da sa nama istražujete šta znači stvarati zvukovnu umjetnost danas i da budete učesnici ovog i budućih programa koje će proizvesti Sarajevo Sonic Studio!”

Veoma je važno da će ovaj projekt donijeti dva nova aspekta saradnje za Muzičku akademiju: jedna je saradnja sa vrhunskim svjetskim kompozitorima kao gostujućim umjetnicima i predavačima, a drugi je saradnja sa mladim kompozitorima našeg regiona koji će pohađati obrazovne programe Sarajevo Sonic Studija i producirati izvedbe svojih djela u Sarajevu.

Najviši stručni kredibilitet inicijativi svakako daje činjenica da će dva puta u semestru u Sarajevu boraviti zvjezde savremene internacionalne kompozitorske scene i da ćemo biti u prilici da u produkciji sarajevske Muzičke akademije čujemo njihova predavanja, majstorske radionice i koncerte. Projekt otvara slavni Heiner Goebbels, kojeg naša publika poznaje po spektakularnoj predstavi Max Black za koju mu je dodijeljen Grand Prix Festivala MESS 2012. godine u oktobarskom programskom ciklusu, a novembarski će ciklus, po prvi put u balkanskim prostorima, voditi Philippe Manoury, ugledni francuski kompozitor i utemeljitelj žanra algoritamske real-time kompozicije.

Heiner Goebbels (r. 1952, Neustadt/Weinstrasse, Njemačka) je istaknuti njemački kompozitor i teatarski redatelj, sljedbenik je eislerijanskih ideja u kojima se sažimaju utjecaji tendencija umjetničke i popularne muzike, uz iskustva iz filozofije, literature i društvene historije. Najznačajniji je kompozitor u oblasti muzičkog teatra današnjice, a veoma je značajna njegova dugodišnja saradnja s Heinerom Müllerom. Posebnu pažnju pridaje svojoj radiofonskoj produkciji. Od 1988. piše narudžbe za čuvene svjetske ansamble Ensemble Modern, Ensemble Intercontemporain, The London Sinfonietta, Orchestra in the Age of Enlightenment, itd. Profesor je na European Graduate School u Saas-Fee, u Švajcarskoj i na Justus-Liebig-University u Gießenu, u Njemačkoj. Dobitnik je više desetina najprestižnijih svjetskih priznanja iz oblasti savremene muzike i teatra. Član je Berlinske akademije umjetnosti i aktuelni umjetnički direktor Ruhrtriennala. (http://www.egs.edu/faculty/heiner-goebbels/biography/, www.heinergoebbels.com)

Philippe Manoury (r. 1952, Tulle, Fracuska) jedan je od vodećih francuskih kompozitora i jedan od utemeljitelja real-time elektroakustičke kompozicije. Svoje obrazovanje u Francuskoj je finalizirao kao stalni istraživač u IRCAMU do 1980. gdje je razvijao svoje praksu u polju computer assisted compositon i poslije, nakon čega je do 2012. bio profesor kompozicije na Univerzitetu San Diago, California. Uz inženjera Millera Pucketta, autora programa MAX, kreirao je kapitalna djela real-time kompozicije. Bio je jedan od prvih kompozitora koji je koristio real-time audio signal processing, a njegova je kompozicija Pluton iz 1988. bila prvo djelo koje je koristilo Puckettov istorijski softver MaxMSP. Bio je dugogodišnji šef edukativne sekcije Ensemle Intercontemporain, koji redovno izvodi njegova djela, uz Ensemble Modern, Arditti Quartet i druge ugledne ansamble. Nositelj je niza priznanja. Trenutno je profesor kompozicije u Strasbourgu. Recentne izvedbe njegovih djela su praizvedba na festivalu Donauchingenu i na Venecijanskom bijenalu – Festivalu savremene muzike u oktobru 2013.

Svoje učešće u programima Sarajevo Sonic Studiija potvrdile su sve regionalne partnerske muzičke akademije, iz Ljubljane, Zagreba, Banja Luke, Beograda, Novog Sada, Podgorice i Skoplja. Mladi kompozitori iz ovih gradova boravit će u Sarajevu kako bi učestvovali u radionicama, i proizveli koncerte svojih djela u izvedbi sudenata sarajevske Muzičke akademije koji će dati svojevrstan pregled karaktera regionalne umjetničke muzičke produkcije.

Vizuelni identitet programa Sarajevo Sonic Studio kreirao je Kreativni tim Ideologija.

Ulaz na sve programe Sarajevo Sonic Studija je besplatan. Rezervacije mjesta za predavanja i majstorske radionice Heinera Goebbelsa; za koncert savremene kamerne muzike iz regiona 29.10. na Muzičkoj akademiji; i za koncert Studio Session 1: Heinera Goebbelsa i bosanskohercegovačkih kompozitora u Bosanskom kulturnom centru 30.10. moguće su putem: E. studio@mas.unsa.ba / FB. Sarajevo Sonic Studio / SMS. +387 60 332 5560.

PROGRAM:
SARAJEVO SONIC STUDIO
STUDIO 1: HEINER GOEBBELS
28-30.10.2013:

Ponedjeljak, 28.10.2013:

18.00 / Muzička akademija
PREDAVANJE : HEINER GOEBBELS + Q&A
slobodan ulaz*

Utorak, 29.10.2013:

10.00 / Muzička akademija
KONFERENCIJA ZA MEDIJE

11.00 / Muzička akademija
MAJSTORSKA RADIONICA SA HEINEROM GOEBBELSOM ZA MLADE KOMPOZITORE REGIONA
samo rezervacije

20.00 / Muzička akademija
KONCERT DJELA KOMPOZITORA UČESNIKA PROGRAMA STUDIO
slobodan ulaz *

21.30 / Atelje Figure
IZLOŽBA PLAKATA “SARAJEVO SONIC STUDIO” / IDEOLOGIJA SARAJEVO

Srijeda, 30.10.2013:

10.00 / Muzička akademija
MAJSTORSKA RADIONICA SA HEINEROM GOEBBELSOM ZA MLADE KOMPOZITORE REGIONA
samo registrovani učesnici

20.00 / Bosanski kulturni centar
KONCERT SAVREMENE KAMERNE MUZIKE: STUDIO SESSION 1
Program: Goebbels, Karača, Magdić, Rešidbegović, Sijarić
slobodan ulaz*

* preporučena rezervacija
Rezervacije: E. studio@mas.unsa.ba / FB. Sarajevo Sonic Studio / SMS. +387 60 332 5560

Poruka dekana muzičke akademije u Sarajevu,
Dr. Ivana Čavlovića

Novi kreativni diskurs!
Muzička akademija u Sarajevu, u saradnji sa Francuskim institutom i Goethe-Institutom pod okriljem Fonda “Elysées”, pokreće još jedan značajan muzički događaj. Nakon Međunarodnog simpozija “Muzika u društvu”, Majskih Muzičkih Svečanosti i Sarajevo Chamber Music Festival / Institute, evo projekta pod imenom Sarajevo Sonic Studio. Cilj projekta je omogućiti susret poznatih svjetskih kompozitora sa studentima kompozicije iz BiH i zemalja iz okruženja, uz prezentaciju djela gostujućih kompozitora i samih učesnika od strane studenata i nastavnika Akademije kao izvođača. Već na samom početku naši gosti su dva značajna svjetska kompozitora Heiner Goebbels i Philippe Manoury. Kompozitori su prvi u komunikativnom lancu djelo–izvođač–publika, bez njih bi historija kreacije bila na početnom stadiju povijesnog slijeda muzičkih događaja. Upravo su kompozitori oni kojima počinje tumačenje historije muzike jedne kulturne sredine. Shvativši taj imperativ kreativnog umjetničkog čina u savremenom društvenom okružju, odlučili smo pokrenuti ovaj projekt i pokazati jedan novi kreativni diskurs kroz stvaranje muzičkog govora koji nosi trag modernog vremena. Kreativni svijet gostujućih kompozitora, i studenata koju svoju budućnost traže na tragu naših uglednih predavača, Akademija uobličava u muzički događaj najviših stvaralačkih vrijednosti. Na ovaj je način i sama Akademija u znaku svjetskosti, na lokalnom nivou kao fenomen njegove predstave u vlastitom kulturnom miljeu, i na globalnom nivou kao znak budućih mogućih struktura značenja. Trudit ćemo se da budućnost našeg projekta bude u stalnom usponu, jer je to imperativ novoga svijeta, u onoj mjeri u kojoj lokalni milje bude sposoban podnijeti izazove novih kreativnih diskursa. Stoga Vas pozivamo na uživanje i razumijevanje umjetnosti muzičke kreacije. Otvoren um i radoznala duša je ono što je potrebno svakome ko želi graditi novi svijet kroz otkriće tajne stvaranja muzike. Ukoliko udovoljimo ovoj težnji, Akademija će definitivno biti dom u kojem stanuje muzika kao umijeće i stvaranje i muzika kao umjetnost i historija. Dobrodošli!

Poruka Amile Ramović,
umjetničke rukovoditeljice projekta Studio

Sarajevo Sonic Studio je politički projekat.
Inicijativa Sarajevo Sonic Studio je, zapravo, političke prirode: Ona nastaje u vremenu kada su političke elite u BiH odlučile da kultura, i umjetnost kao njena najsuptilnija forma, neće biti od prioritetnog značaja za razvoj nacije. Sada, kada su njihove politike dovele do stihijskog osiromašenja društvenog Tijela, čini se da, skoro organizovano, oni rade na siromašenju Duha. Nije to slučajno: s razlogom osjete da je umjetnost, ona prava, misleća, kopajuća, provocirajuća, besmrtna, njihov najopasniji neprijatelj – umjetnost je ono što od duha traži borbu i budnost, što traži svijest i svjesnost.

Gdje je tu muzika? Neizmjerno je zanimljivo koliko je snažno muzika prisutna u svakodnevnom životu, koliko je ona dobila status “hrane za dušu”, koliko je neizostavna, i koliko je smatramo legitimacijom nečijih kulturnih uvjerenja, društvenog ili kulturološkog profila. Obzirom da se u posljednjim decenijama cijela bh. muzička produkcija poistovijetila sa idejom “tradicije” (nerijetko i čistog folklora) kao temeljne vrijednosti, mogli bismo utvrditi da je baš muzika pokazala onu strašnu regresiju koja nam se desila, koja se, čini se, još uvijek iznova dešava u situacijama izbora između gledanja naprijed ili natrag. I ovdje se muzika, kao manifestacija “opredmećenog duha”, onoga koji dijele stvaraoci i slušaoci koji tu muziku odaberu kao svoj prostor, pokazuje kao važan indikator i ventil u društvenoj dinamici, ali još je Platon u Državi rekao da se “načela muzike ne mogu nigdje dotaći, a da se pri tom ne pokolebaju i najviši državni zakoni”. Zato i ne čudi što je otpor prema savremenim muzičkim praksama snažan, i što je prava umjetnička muzika postala “teška” za slušanje i sviranje. Jer, za razliku od tradicije, koja “teče” lako, “nizbrdo”, unatrag, savremena muzika, kao i sve što je progresivno i provokativno u društvu, traži napor slušatelja i napor izvođača koji korespondiraju sa naporom stvaraoca – taj napor dovodi do osvajanja novih, ranije neslućenih prostranstava duha, a stvaraoc je prvi koji donosi Promjenu!

Projekt Sarajevo Sonic Studio, stoga, nastaje s ciljem da postane novo žarište i mjesto provokacije razmišljanja na temu “Šta je muzika danas?”. Muzička akademija, kao tačka koja povezuje ideje stvaranja, predstavljanja i obrazovanja, idealno je mjesto u kojem se muzički umjetnici i teoretičari mogu povezati sa javnošću i razgovarati o našem muzičkom okuženju, o našem “muzičkom ja”. Pri tome će ona ostati i radionica za istraživanje i za promoviranje svijesti da je muzika taj formirani duh koji govori nama i o nama, kao i za “treniranje” publike u prepoznavanju zadovoljstva i uzbuđenja koje nosi napor otkrivanja novog, nepoznatog, potencijalno “boljeg”.

Ponosni smo što će nas kroz prvu etapu ovog istraživačkog puta voditi umjetnik čijem se djelu dive publike svjetskih pozornica, Heiner Goebbels, čiji je rad emanacija ideja o rušenju granica i traženju novih saznanja, posebno unutar onoga što smatramo poznatim. U narednom Studiju, Philippe Manoury otvara svoje umjetničke vizije u kojima arhitektura njegovog elektroakustičkog zvuka ukazuje na moguće puteve građenja novih realiteta, koje samo umjetnici mogu misliti i za druge otvarati. Mladi kompozitori iz šest zemalja regiona nam svojim učešćem pomažu da izgradimo mrežu koja će jačati u narednim godinama, uz grupu predanih kolega i studenata Muzičke akademije.

Kroz podršku Fonda “Elysées” koji promovira odnose francusko-njemačke saradnje, Francuski institut i Goethe-Institut u BiH, svojim partnerstvom sa Muzičkom akademijom, poslali su političku poruku: o vrijednosti otvorenosti i saradnje i o umjetnosti kao idealnog prostora za njihovo ostvarenje. Uz zahvalnost za njihovo povjerenje, nadamo se da će ostati uz nas i u predstojećoj fazi ovog projekta, i da će nam pomoći da iznesemo ideje koje dijelimo i u vremenu koje je pred nama.

Dosta priče, na posao!

Heiner Goebbels
Heiner Goebbels (r. 17. avgusta, 1952, Neustadt/Weinstrasse) je kompozitor i reditelj iz Frankfurta. Ne podliježući jasnoj umjetničkoj kategorizaciji, njegov rad dekonstruiše usvojena pravila opere, teatra i koncertne muzike. Često okarakterizirana kao politička, njegova poznatija djela su nastala u saradnji s piscem Heinerom Müllerom. Nakon studija muzike i sociologije u Frankfurtu, započeo je rad kao kompozitor „slučajne“ muzike sedamdesetih, kao član Linksradikales Blasorchester (takozvanog radikalnog ljevičarskog limenog sastava). Kasnih sedamdesetih je bio član dua sa Alfredom Harthom (1976–1988), a poslije toga biva dijelom dugogodišnjeg umjetničkog rock tria Cassiber (1982–92). Paralelno i tada Heiner Goebbels radi na muzici za teatar, film i balet.

Sredinom osamdesetih Heiner Goebbels počinje komponovati i režirati svoje audio predstave i scenske predstave: Man in the Elevator (1987), The Liberation of Prometheus (1991), Tears of the fatherland (1986). Autor je brojnih teatarskih predstava koji su izvođene na svim velikim internacionalnim muzičkim i teatarskim festivalima: Or the hapless landing (1993), The Repetition (1995), Black on White (1996), Schliemann’s Scaffolding (1997), Hashirigaki (2000), Eraritjaritjaka
– museé des phrases (2004), I went to the house but did not enter (2008). Premijeru prve opere
Landscape with distant relatives, Heiner Goebbels ostvaruje 2008.

Heiner Goebbels također stvara nekoliko djela koja predstavljaju širi kontekst savremene umjetnosti. Sudjelovao je u Documenta X u Kasselu sa muzičko teatarskim komadom Landscape with man being killed by a snake (1997), kreirao je zvučne instalacije Timeios i Fin de Soleil u Centru Pompidou u Parizu (2000), kao i performativnu instalaciju Stifters Dinge, njegovo prvo teatarsko djelo bez izvođača ili muzičara (2007). Od 1988, Heiner Goebbels je komponovao kamernu muziku za Ensemble Modern i Ensemble Intercontemporain, te je dva puta nominiran za nagradu Grammy (2001, 2004).

Političko ozračje doba i činjenica da je studirao sociologiju u Frankfurtu 1970-ih, učinili su da politička pitanja postanu fokusom ranog perioda života Heinera Goebbelsa. Pisao je muziku za grupu Linksradikales Blasorchester, koja je kreirana u svrhu izvođenja prilikom demonstracija i političkih događaja. Pozadinska ideja ovog orkestra je bila da približi muziku javnom sektoru iz kojeg je bila isključena, promovirajući saradnju s velikim brojem ljudi različitog profila. Konkretno, ovo iskustvo je Heiner Goebbels prenio u metodu koju još uvijek praktikuje – radna metoda u muzici namijenjena saradnji, koja je tada izgledala nemoguća. Još jedan utjecaj na Goebbelsov koncept muzike dolazi od Hansa Eislera čije pisanje mu je pokazalo da je moguće u jednom
čovjeku sublimirati mnoge interese i rad u različitim oblastima, od politike, historije i matematike do umjetnosti i filozofije. Političko, prema Heineru Goebbelsu, nije nešto što se dodaje kao akcent na sve, u obliku propagande, nego potraga za formom koja će izraziti subjektivno iskustvo pojedinca politički integrirano u srž umjetničkog djela.

Integracija teatarskog i kompozicijskog iskustva je bila glavno zanimanje Heinera Goebbelsa od početaka njegove karijere kao kompozitora, i u njegovim djelima možemo pronaći tvrdnje Elliasa Canettia, Sørena Kierkegaarda, T. S. Eliota, Samuela Becketta, ili Heinera Müllera uz muziku Princea, Beach Boysa, tradicionalnu ili klasičnu muziku, itd. Unatoč svemu, njegova metoda nije metoda kolažiste; zapravo, Heiner Goebbels traži načine u kojima muzika može stvoriti predodžbu i iskoristiti raznolike elemente kao izraze. Eklektična priroda njegovih djela ne dopušta pojedincu da predvidi sljedeći element u izvedbi, prema čemu Heiner Goebbels ima čvrst otpor. Stoga je, na primjer, Black on White bilo njegovo teatarsko djelo kreirano za osamnaest muzičara Ensemble Modern koji su dobili zadatak ne samo da sviraju instrumente, nego da i igraju badminton, dobacuju teniske lopte u metalne plohe “thunder sheet-a” ili sviraju flaute uz čajnik. Nakon ovog, ne iznenađuje da Heiner Goebbels koristi samplove raznolikih zvukova u svojim djelima, nudeći novu definiciju samplera – instrument koji ne izmišlja ništa novo, savršeni instrument memorije.

Iz arhiva Europan Graduate School, http://www.egs.edu/faculty/heiner-goebbels/

Koncert savremene kamerne muzike
Studio Session 1:
Goebbels, Karača, Magdić, Rešidbegović, Sijarić
30.10.2013. / 20.00 / Bosanski kulturni centar

PROGRAM

Ališer Sijarić
Etide sinteze, br. 2 – Valovite fanfare za N.G. (2011)
Bosanskohercegovačka praizvedba

Etide sinteze, br. 1 – Zapisi na vodi (2010)
Suzana Bevanda-Sijarić, klavir

Igor Karača
Beetwen the Walls za violinu, klarinet i klavir (2008)
Bosanskohercegovačka praizvedba
Violeta Smailović, violina
Vedran Tuce, klarinet
Azra Medić, klavir

Josip Magdić
Vinjete za klarinet i klavir (1976)
Vedran Tuce, klarinet
Azra Medić, klavir

Dino Rešidbegović
Za Sonemus za flautu, violinu, klarinet i klavir (2013)
Bosanskohercegovačka praizvedba
Hanan Hadžajlić, flauta
Violeta Smailović, violina
Vedran Tuce, klarinet
Azra Medić, klavir

Heiner Goebbels
Bagatele za violinu, klarinet i (2006)
Bosanskohercegovačka praizvedba
Violeta Smailović, violin
Vedran Tuce, klarinet
Zlatan Božuta, sampler

IGOR KARAČA

Dr. Igor Karača (1974, Bosna i Hercegovina) bosanskohercegovački je kompozitor i pijanista. Diplomirao je 1996. godine na Odsjeku za kompoziciju i dirigovanje na Muzičkoj akademiji u Sarajevu u klasi prof. Josipa Magdića i prof. Anđelke Bego-Šimunić. U toku i nakon studija bio je gost brojnih seminara u nekoliko evropskih država, radeći sa eminentnim kompozitorima poput Marca Stroppe, Marc-Andrea Dalbaviea, Helmuta Lachenmanna i Boguslava Schaeffera. Godine 1999. Igor odlazi u Sjedinjene Američke Države kao stipendist Ohio State Univerziteta, gdje 2001. godine magistrira, a zatim, 2005, doktorira muzičku kompoziciju. Igor Karača napisao je tri simfonije, concertino Basilica za klarinet i orkestar, preko 80 kamernih i elektroakustičkih djela, a autor je i muzike za četiri dokumentarna filma, kao i tri kazališne predstave. Djela su mu izvođena u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji, Poljskoj, Austriji, Njemačkoj, Švedskoj, Nizozemskoj, Francuskoj, Švicarskoj, Italiji, Irskoj i Sjedinjenim Američkim Državama. Igor Karača trenutno radi kao profesor kompozicije, muzičke tehnologije, jazza i teorijskih predmeta na Oklahoma State Univerzitetu, SAD.

JOSIP MAGDIĆ

Josip Magdić (1937, Hrvatska) smatra se i bosanskim i hrvatskim kompozitorom i dirigentom. Dodiplomski studij kompozicije završio je u čuvenoj Škerjancovoj klasi na Muzičkoj akademiji u Ljubljani 1963. godine, nakon čega završava i postdiplomske studije (1966. godine). Samouki je orguljaš, a dirigovanje je studirao u klasi prof. Švare. Od 1970. godine predavao je muzičku teoriju i kompoziciju na Muzičkoj akademiji u Sarajevu, a od 1994. godine djeluje kao profesor na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Tokom svog boravka u Sarajevu osnovao je i ansamble za savremenu muziku Momus i Masmantra. Godine 1986. bio je dobitnik Šestoaprilske nagrade, značajnog priznanja koje dodjeljuje Grad Sarajevo. Njegov kompozicioni izraz je vrlo raznolik i u kontekstu žanrova i u kontekstu stila. U preko 200 orkestarski djela susreću se elementi neoklasicizma, neoromantizma, te stila koji se približava ekspresionizmu. Elektroakustička i kompjuterska muzika su također dio njegovog kompozitorskog opusa, dok u svojim kontrapunktskim djelima vrlo često koristi gregorijanski koral, te bosanske folklorne melodije. Autor je knjige Vokalna polifonija (Sarajevo, 1979) i drugih priručnika.

DINO REŠIDBEGOVIĆ

Dino Rešidbegović (1975, Bosna i Hercegovina) završio je osnovnu i srednju muzičku školu, odsjek za klavir u Sarajevu. Svoje obrazovanje nastavlja u Beču na Bečkom konzervatoriju, te Univerzitetu za muziku, gdje završava dodiplomske i postdiplomske studije kompozicije radeći sa profesorima H. K. Gruberom, Wolfgangom Liebhartom i dr. Rainerom Bischofom. Na Bečkom konzervatoriju 2003. godine diplomira na Odsjeku za klavir. Svoje post magistarske studije kompozicije završava 2005. godine na Univerzitetu za muziku i primijenjene umjetnosti u Beču u klasi prof. Detlefa Müller- Siemensa. Studirao je i dirigovanje u klasi prof. Uroša Lajovica na istom Univerzitetu. Dobitnik je nekoliko priznanja i nagrada (nagrade Alban Berg udruženja, Siemens AG Österreich nagrade, te Theodor Körner Preis). Od 2006. godine radi na Muzičkoj akademije u Sarajevu gdje je trenutno u zvanju docenta na Odsjeku za kompoziciju. Stalni je član Austrijskog društva kompozitora (OKB).

ALIŠER SIJARIĆ

Ališer Sijarić (1969, Bosna i Hercegovina) svoje osnovno i srednje obrazovanje stiče u Sarajevu. Studira kompoziciju na Muzičkoj akademiji (u klasi prof. Josipa Magdića), te filozofiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Stipendiju Austrijskog ministarstva za nauku i umjetnost dobija 1994. godine, te nastavlja studij kompozicije na Univerzitetu za muziku u Beču (prof. Michaell Jarrell), gdje apsolvira magistarski studij. Sijarićeve kompozicije, često poručivane od strane renomiranih muzičkih institucija, izvođene su u okviru više međunarodnih festivala i koncerata u Austriji, Bosni i Hercegovini, Češkoj, Danskoj, Hrvatskoj, Italiji, Njemačkoj, Rumuniji, SAD, Srbiji, Švedskoj i Švicarskoj. Od 2000 g. zaposlen je na Muzičkoj akademiji u Sarajevu, a od 2012. izabran je za vanrednog profesora na predmetima Kompozicija, Orkestracija i Kontrapunkt. Od 2001. godine osniva i uspješno vodi Samostalnu Organizaciju NovE MUzike Sarajevo – SONEMUS, s kojom je organizirao i izveo preko sedamdeset koncerata u desetak evropskih zemalja.

Koncert djela kompozitora učesnika programa Studio
29.10.2013. / 20:00 / Muzička akademija
PROGRAM
Draško Adžić
Vuna, igla, kanap, kosti za flautu i klavir (2012)
Bosanskohercegovačka praizvedba
Hanan Hadžajlić, flauta
Miron Konjević, klavir

Tea Bogatinova
Pet komada za klavir (2009)
Bosanskohercegovačka praizvedba
Melisa Patković, klavir

Iztok Kocen
Clocks sa flautu i klavir (2013)
Svjetska praizvedba
Esma Sulejmanagić, flauta
Asja Suljić, klavir

Tea Bogatinova
Rondo za klarinet, vibrafon, marimbu, violončelo i klavir (2012)
Bosanskohercegovačka praizvedba
Branko Mlikota, klarinet
Dario Kos, vibrafon
Mario Matošević, marimba
Lucija Gregov, violončelo
Zlatan Božuta, klavir

Mladen Janković
Smooth Flute za flautu i klavir (2013)
Nikolina Šušak, flauta
Haris Kartal, klavir

Miron Konjević
škaEli za klarinet i klavir (2011)
Bosanskohercegovačka praizvedba
Branko Mlikota, klarinet
Miron Konjević, klavir

Hanan Hadžajlić
Ayahuasca za flautu i klavir (2013)
Svjetska praizvedba
Hanan Hadžajlić, flauta
Marija Bajo, klavir

Marko Slaviček
Komsomolkina suza za violinu i kamerni orkestar (2012)
Bosanskohercegovačka praizvedba
Kamerni orkestar Muzičke akademije u Sarajevu
Tamara Arsovski, violina
Ivan Križanac, dirigent

Sarajevo Sonic Studio:
Kompozitori – učesnici majstorskih radionica

DRAŠKO ADŽIĆ

Draško Adžić (1979, Srbija) diplomirao je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, na Katedri za orkestraciju i kompoziciju u klasi Isidore Žebeljan. Na istom fakultetu trenutno pohađa doktorske studije, a istovremeno je angažovan i kao demonstrator. Njegova djela izvođena su u Srbiji, Makedoniji, Hrvatskoj, Austriji, Češkoj, Holandiji, Belgiji i Velikoj Britaniji. Učestvovao je na značajnim evropskim muzičkim festivalima kao što su Gaudeamus Music Week, ISA PragWienBudapest, Muzički Biennale Zagreb i BEMUS. Često komponuje za pozorište, televiziju i film. Njegova primjenjena muzika predstavljena je u okviru festivala Fest, Bitef, Sterijino pozorje, MESS, Cinema City i Maifestspiele Wiesbaden. Za originalnu scensku muziku za predstavu Radnici umiru pevajući (rediteljke Anđelke Nikolić) nagrađen je Sterijinom nagradom. Nastupao je kao pijanista, pjevač i dirigent, interpretirajući svoja kao i djela drugih kompozitora. Povremeno je angažovan kao organizator koncerata savremene muzike.

TEA BOGATINOVA

Tea Bogatinova (1990, Makedonija) završila je Srednju muzičku školu Ilija Nikolovski–Luj u Skopju. Nakon toga upisuje Muzičku akademiju u Skopju, Odsjek za kompoziciju, u klasi profesorice Jane Andreevske, gdje je trenutno studentica četvrte godine dodiplomskog studija. U toku svog školovanja napisala je više djela od kojih su najznačajniji Duvački trio za flautu, klarinet i fagot, Spokoj za mješoviti hor, Sonatni komad za gudački orkestar, te Rondo za kamerni ansambl (klarinet, vibrafon, marimba, violončelo i klavir). Nekoliko njenih djela izvedeno je na festivalu Dani makedonske muzike. Učestvovala je i na radionicama za zvučni dizajn i filmsku muziku na Hogeschool voor Kunste Utrecht. Djelovala je i kao članica mnogih horova, te kao pomoćnica dirigenta dječijeg hora Izvorče. Trenutno je članica ženskog hora Rustiko kojeg vodi čuveni dirigent Zapro Zaprov.

IVAN DUJMOVIĆ

Ivan Dujmović (1990, Bosna i Hercegovina) muzičko obrazovanje započinje 2005. godine upisom u Srednju glazbenu školu Jakova Gotovca u Novom Travniku na Odsjeku za muzičku teoriju. Po završetku srednje muzičke škole uspješno se upisuje na Muzičku akademiju u Sarajevu na Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju. Tokom svog školovanja prvi put se upoznaje sa kompozicijom na predavanjima prof. Dine Rešidbegovića pri čemu razvija sklonost i interes za ovu vrstu umjetničkog rada. Učestvovao je na seminaru prof. Ališera Sijarića koji je pomogao u detaljnijem upoznavanju sa savremenom kompozicijom. Četverogodišnji studij na Odsjeku za muzičku teoriju i pedagogiju završava 2013. Iste godine upisuje Odsjek za kompoziciju u klasi prof. Dine Rešidbegovića na Muzičkoj akademiji u Sarajevu.

VLADIMIR ĐURIŠIĆ

Vladimir Đurišić (1982, Crna Gora) diplomirao je na Muzičkoj akademiji na Cetinju, gdje je studirao muzičku pedagogiju i kompoziciju. Trenutno studira na doktorskim studijama iz Teorije umjetnosti na Rektoratu Univerziteta umjetnosti u Beogradu. Piše muziku, poeziju, eseje i teorijske tekstove o umjetnosti. Objavio je knjigu pjesama Ništa ubrzo neće eksplodirati (OKF, Cetinje) za koju je dobio Glavnu nagradu Risto Ratković za najbolju zbirku poezije u 2007. godini. Njegova djela prevođena su na engleski, rumunski, albanski, talijanski, bugarski, grčki, te su zastupljena u antologijama. Prevodi poeziju i eseje sa engleskog jezika. Piše muziku za televiziju, film i pozorište. Sarađuje sa brojnim umjetnicima svih žanrova. Urednik je online književnog portala Proletter (www.proletter. org.). Angažovan je i kao svjedok saradnik u nastavi na predmetu Historija muzike na Muzičkoj akademiji na Cetinju. Trenutno živi u Podgorici.

ANA GNJATOVIĆ

Ana Gnjatović (1984, Srbija) diplomirala je na Odsjeku za kompoziciju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, u klasi profesora Milana Mihajlovića. Trenutno je na doktorskim studijama, u klasi profesora Srđana Hofmana. Pohađala je brojne masterclassove i radionice kompozicije, sarađujući sa umjetnicima kao što su Georges Aperghis, Chaya Czernowin, Louis Andriessen, Beat Furrer, Brian Ferneyhough, G.F. Haas, Ivan Fedele. Dobitnica je priznanja i porudžbine milanskog ansambla Sentieri Selvaggi (2009), nagrade Ljetne akademije ISA 05 (2005) i 7. Takmičenja za kompozitore Pre-art (2013), i nagrade Fonda Josip Slavenski FMU Beograd. Kompozicije Ane Gnjatović izvođene su širom Evrope, u SAD-u i Japanu, a izvođene su na programima festivala Međunarodna tribina kompozitora, Mokranjčevi dani, KoMA, Čembalo – živa umetnost, Wratislavia cantans (PL), Espressivo (CG), Međunarodni festival harfe Harp Connection, Festival de Wallonie (BE). Komponuje akustičnu i elektroakustičnu muziku sakupljajući i kombinujući pronađene objekte, djela, koncepte i ideje pogodne za prevođenje, ozvučavanje, generalizaciju i interpretaciju.

HANAN HADŽAJLIĆ

Hanan Hadžajlić (1991, Slovenija) u Bosni i Hercegovini živi od 2005. godine. Studentica je flaute (u klasi prof. Sakiba Lačevića), te kompozicije (u klasi prof. Ališera Sijarića) na Muzičkoj akademiji u Sarajevu. Tokom svog školovanja učestvovala je na više seminara sa različitim profesorima, od kojih je najutjecajniji bio rad sa Evom Furrer, članicom ansambla Klangforum Wien. Uspješno je učestvovala i na nekoliko flautističkih takmičenja u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji, te osvojila brojne nagrade. Članica je ansambla za savremenu muziku, Muzičke akademije, osnovanog 2013. godine, te surađuje sa ansamblom SONEMUS. Fokusirana je prije svega na interpretaciju savremene muzike, a kao kompozitor, radi na razvoju savremenih tehnika, prije svega flaute i didgeridoo-a unutar svog individualnog kompozicionog stila.

MLADEN JANKOVIĆ

Mladen Janković (1991, Bosna i Hercegovina) osnovno muzičko obrazovanje stiče u Doboju završivši odsjeke za klavir i gitaru. Godine 2006. upisuje Srednju muzičku školu Vlado Milošević u Banja Luci, smjer muzički saradnik, a godinu dana poslije i klavirski odsjek u klasi prof. Branke Kuzmanović. Kao pijanista postiže zapažene rezultate na republičkim, međunarodnim i internacionalnim takmičenjima. Trenutno je student četvrte godine Akademije umjetnosti u Banja Luci na Odsjeku za kompoziciju u klasi prof. Tatjane Milošević-Mijanović. Priređivao je muziku za nekoliko studentskih pozorišnih predstava i predstava Dječijeg pozorišta Republike Srpske. Pored kompozicijskog rada bavi se aranžiranjem pjesama za horove, tamburaške orkestre i etno grupe. Dugogodišnji je član Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Banja Luke, a ujedno i njihov korepetitor. Kao klavijaturista nastupa sa etno grupom Trag (Laktaši, BL), kao i sa nekolicinom renomiranih pjevača popularne muzike.

IZTOK KOCEN

Iztok Kocen (1986, Slovenija) pohađao je Nižu muzičku školu u Sežani u klasi Lidije Pavlice. Umjetničku gimnaziju na Konzervatoriju za glazbu i balet u Ljubljani upisuje 2001. godine, gdje klavir pohađa u klasi prof. Marije Kocijančič. Kao pijanist nastupao je sa solistima, pjevačkim horovima, kamernim grupama i orkestrima. Na međunarodnom ljetnom glazbenom kampu OFF u Izoli 2012. godine učestvovao je na radionicama kompozicije u klasi prof. Dušana Bavdka, te 2013. godine u klasi prof. Dušana Bavdka i prof. Nenada Firšta. Trenutno je student na Akademiji z glazbo u Ljubljani. Kao dirigent sarađuje s mješovitim pjevačkim horom Češnje, te se aktivno bavi kompozicijom. U značajnije uspjehe ubraja se i izvođenje djela za gudački orkestar u dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu, te nekoliko međunarodnih izvođenja.

Iztok Kocen (1986, Slovenia) started attending the elementary music school in Sežana, in class of professor Lidija Pavlica. In 2010 he started attending piano studies at the Music Conservatory in Ljubljana, and worked with various soloists, choirs, chamber groups and orchestras. In 2012 and 2013, he took part in the international summer music camp in Slovenia, where he attended the composition class led by professor Dušan Bavdek and professor Nenad Firšt. At the moment he is a student of the Music Academy in Ljubljana, a conductor of the mixed choir Češnje and is actively composing. Among his more recognisable achievements is a performance of his composition for string orchestra in the Vatroslav Lisinski concert hall in Zagreb and some other international performances.

MIRON KONJEVIĆ

Miron Konjević (1989, Bosna i Hercegovina) osnovno muzičko obrazovanje stekao je u Sarajevu, smjer harmonika, nakon čega upisuje Srednju muzičku školu Sarajevo, Opšti smjer i Klarinet. Muzičku akademiju u Sarajevu upisuje 2008. godine, Odsjek za Kompoziciju u klasi profesora Asima Horozića, gdje diplomira 2012. godine sa Fantazijom za simfonijski orkestar. Iste godine upisuje master studij na Odsjeku za kompoziciju i studij Klavira u klasi profesorice Svetlane Chlaidze. Učesnik je ljetne akademije ISA 2011 (International Summer Academy) gdje je radio sa prof. Nigel Osbourneom i ansamblom Klangforum Wien. Dobitnik je druge nagrade za kompoziciju napisanu za vrijeme boravka na ISA 2011 pod nazivom škaEli za klarinet i klavir. Pohađao je mnoge majstorske radionice i seminare iz oblasti kompozicije i klavira.

MARKO SLAVIČEK

Marko Slaviček (1986, Zagreb) završava XI. gimnaziju i Srednju glazbenu školu Vatroslav Lisinski u Zagrebu, smjer klavir, u klasi prof. Lidije Lovrić-Vidiš. Godine 2005. upisuje studij arhitekture na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na kojem stiče titulu sveučilišnog magistra inženjera arhitekture i urbanizma, a od 2009. i studij klasične kompozicije na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu, u klasi prof. Frane Paraća, gdje je trenutno student završne godine studija. Pohađao je ljetne seminare iz kompozicije: 2012. u Mürzzuschlagu u Austriji, u klasi prof. Nigela Osbornea, gdje je na kompozitorskom takmičenju osvojio prvu nagradu, i KompART 2013. u Novom Sadu u Srbiji. Godine 2013. dobitnik je stimulacije stvaralaštva mladih kompozitora iz sredstava fonda Rudolf i Magrita Matz.

Sarajevo Sonic Studio

Produkcija / Production:
Muzička akademija u Sarajevu / Academy of Music in Sarajevo

Supervizor projekta / Project supervisor:
Dr. Ivan Čavlović, dekan Muzičke akademije / Dean of the Academy of Music

Umjetnička rukovoditeljica projekta / Project artistic director:
Amila Ramović

Prodekan za koncertnu djelatnost / Deputy Dean for concert activity:
Vedran Tuce

Umjetnička koordinacija ansambala / Artistic coordination of the ensembles:
Belma Alić

Stručni savjetnici / Expert advisors:
Admir Đulančić
Nihad Krečo
Sakib Lačević
Ališer Sijarić

Produkcijski tim / Production team:
Marija Bajo, koordinacija produkcijskog tima
Esma Sulejmanagić, koordinacija komunikacija
Andrea Andrle
Amina Bajraktarević
Mirza Bošnjak
Valentina Dimitrijević
Emina Jahić
Miron Konjević
Mateja Milićević
Sergio Slatinac
Alisa Sokolović
Ivana Vučićević

Vizuelni identitet i dizajn:
Ideologija Sarajevo