Solo pjevanje

solopjevanjeMisija Odsjeka za solo pjevanje je akademski odgoj i obrazovanje studenata u oblastima umjetnosti solo pjevanja
koncertnog i operskog smjera. Studenti na Odsjeku za solo pjevanje dobijaju sva potrebna praktična i teorijska znanja i razvijaju pjevačke i pedagoške sposobnosti da ih mogu nakon studija i sami prenositi učenicima muzičkih škola i studentima visokih muzičkih škola i muzičkih akademija. Putem redovnih predavanja, vježbi, radionica i drugih vidova nastave studenti permanentno savladavaju sve elemente vokalne tehnike koja predstavlja temelj na kojem svaki vokalni umjetnik gradi svoju umjetnost, razvijaju izvođačku tehniku, muzikalno pjevanje i kulturu pjevanja u svim oblicima i stilovima kroz programski predviđenu muzičku literaturu, upućuju se u savremena dostignuća pjevačke tehnike i muzikalnog pjevanja. Studenti se upućuju u savremenu muzičku literaturi predmetnih oblasti, osposobljavaju za samostalan rad nakon diplomiranja, pripremaju za postdiplomski studij. Profesori solo pjevanja bili su: Bruna Špiler (1955–1979), Božica Sitarić- Miler (1956–1960), Milica Buljubašić (1970–1973) i Blanka Kurpjel-Danon (1980–1989).

Profesor solo pjevanja je red.prof.mr.Paša Gackić i doc. mr. Adema Pljevljak-Krehić, umjetnicki saradnik mr. Milan Lucić.

Šef Odsjeka
red.prof. mr. Paša Gackić